การส่งมอบอุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนไหวจากต่างประเทศให้กับเด็กพิการในไทย

สภากาชาดไทยพร้อมด้วยหม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล Ms. Pippa Hamilton และบริษัท เมิร์สกไลน์ ประจำประเทศไทย ร่วมส่งต่ออุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนไหวจำนวน 285 ชิ้นจากสหราชอาณาจักรให้กับเด็กผู้พิการในจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น ชัยนาท ชลบุรี และนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีส่งมอบอุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนไหว มูลค่ากว่า 1.6 ล้านบาท ให้กับเด็กพิการ โดยมีนายพิเศษ ฤทธาภิรมย์ กรรมการบริษัทเมิร์สกไลน์ ประจำประเทศไทย และนางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ และผู้แทนจากสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ   เข้าร่วมพิธี ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกรกฎาคม 2565 สำนักวิเทศสัมพันธ์ สภากาชาดไทย ได้เริ่มทำโครงการต่างประเทศนี้ร่วมกับหม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล และ Ms. Pippa Hamilton ซึ่งทั้งสองท่านให้ความกรุณาช่วยประสานงานกับผู้บริจาคในสหราชอาณาจักรและบริษัทเมิร์สกไลน์ ประจำประเทศไทย ทั้งนี้กระบวนการขนส่งและจัดส่งของบริจาคจากสหราชอาณาจักรจนถึงราชอาณาจักรไทย ใช้เวลานานกว่า 6 เดือน และได้ส่งถึงกรุงเทพฯ เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา…