สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 348

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.04 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้สภากาชาดไทยไม่น้อยกว่า 25 ปี เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสดุดี ชั้นที่ 1, เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยผู้เกษียณอายุที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 30 ปี เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสดุดี ชั้นที่ 1, ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด และผู้บริจาคเงินเข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1, ผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1, ผู้ช่วยเหลืองานและสนับสนุนกิจกรรมในด้านต่าง ๆ เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 และผู้ช่วยเหลือกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัด เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร…