เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปเยี่ยมคารวะเลขาธิการสภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 นายเดวิด เดลี เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วย ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นภารกิจด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ รวมถึงด้านความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศไทย