ทูตอิสราเอลเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการสภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 นางออร์นา ซากิฟ เอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย และนายอาเรียล ไซด์แมน รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต เลขานุการเอก ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วย ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ ผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมด้านมนุษยธรรมในประเทศไทย