ขอเชิญชวนประชาชนและอาสามัครกาชาด ร่วมเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ที่มีสัญลักษณ์โลโก้ 130 ปี สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทยขอเชิญชวนประชาชน อาสามัครกาชาด และบุคลากรสภากาชาดไทย ร่วมเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ที่มีสัญลักษณ์โลโก้ 130 ปี สภากาชาดไทย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองวาระพิเศษ 130 ปี ของการสถาปนาสภากาชาดไทย : องค์กรด้านมนุษยธรรม ผ่านการใช้กรอบโปรไฟล์สัญลักษณ์พร้อมกันตั้งแต่วันนี้ โดยสามารถนำภาพโปรไฟล์ไปใส่กรอบที่มีสัญลักษณ์โลโก้ได้ที่ www.twb.nz/130thairedcross #สภากาชาดไทย #130ปีสภากาชาดไทย #กาชาด #กาชาดไทย #ThaiRedCross #ThaiRedCrossSociety