เชิญร่วมงาน 130 ปี สภากาชาดไทย องค์กรด้านมนุษยธรรม ชม โชว์ ช้อป ช่วย แชร์ แบบอิ่มบุญ

“130 ปี สภากาชาดไทย องค์กรด้านมนุษยธรรม” “ชม โชว์ ช้อป ช่วย แชร์ แบบอิ่มบุญ พร้อมทัพนักแสดงและความบันเทิงแบบจัดเต็ม” วันที่ 25 – 28 พฤษภาคม 2566 ชั้น 8 ไอคอนสยาม #เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา “130 ปี สภากาชาดไทย องค์กรด้านมนุษยธรรม” เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของสภากาชาดไทยเนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งยามที่ประเทศชาติตกอยู่ในภาวะฉุกเฉิน ประสบภัยพิบัติ และเกิดความยากลำบากต่าง ๆ ทั้งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ หรือแม้แต่ภัยที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์ รวมถึงการดูแลสุขอนามัยของคนในชาติยามสถานการณ์ปกติ สภากาชาดไทยดำเนินงานตามภารกิจหลัก 4 ด้าน อันประกอบด้วย การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อประโยชน์สุขและเป็นที่พึ่งของประชาชนในยามเกิดภาวะทุกข์ยาก ภายในงาน “130 ปี สภากาชาดไทย องค์กรด้านมนุษยธรรม” เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา…

ส่งความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยจากพายุโมคาในเมียนมา

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 สภากาชาดไทยส่งอาหารและเครื่องบรรเทาทุกข์สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินมูลค่าหนึ่งล้านบาทให้กับกองทัพอากาศนำส่งไปยังประเทศเมียนมา เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุไซโคลนโมคา ในพื้นที่เขตตะวันตกของรัฐยะไข่ ทั้งนี้ ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนสภากาชาดไทย ในพิธีส่งมอบความช่วยเหลือดังกล่าว ร่วมกับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ผู้แทนจากประเทศเมียนมา และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 สำนักข่าวหลายแห่งได้รายงานว่า ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่วันภายหลังจากพายุโมคาเข้าพัดถล่มเมียนมาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 และยังได้สร้างความเสียหายให้กับเมือง ชุมชน และค่ายผู้พลัดถิ่นในรัฐยะไข่ มีประชาชนมากกว่าหนึ่งแสนคนต้องอพยพออกจากพื้นที่ประสบภัย ในการนี้ ขอขอบคุณอาสามัครทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนสภากาชาดไทยในการบรรจุสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเมียนมา สำหรับผู้ที่ประสงค์จะบริจาคเงิน สามารถร่วมบริจาคได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

คณะผู้แทนกาชาดฮ่องกงเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่สภากาชาดไทย

ในวันที่ 16 และ 18 พฤษภาคม 2566 คณะผู้แทนจากกาชาดฮ่องกงจำนวน 17 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกิจการด้านมนุษยธรรมต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย ได้แก่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สถานเสาวภา สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ พร้อมได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานสถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม ซึ่งผู้แทนจากกาชาดฮ่องกงได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการปฐมพยาบาลทางจิตใจ และกิจกรรมด้านยุวกาชาดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ Madam Bonnie So Yuen Han เลขาธิการกาชาดฮ่องกงยังได้นำคณะผู้แทนเข้าเยี่ยมคารวะ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย และ ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สภากาชาดไทยด้วย