สภากาชาดไทยส่งมอบเงินบริจาคจากประชาชนไทยกว่า 53 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในตุรกีและซีเรีย

31 พฤษภาคม 2566 ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย ร่วมส่งมอบเงินบริจาคจากประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย จำนวน 53,378,275.23 บาท ให้กับองค์กรด้านมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศสาธารณรัฐตุรกีและสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย ซึ่งเงินบริจาคจำนวนดังกล่าวได้จัดสรรและส่งมอบให้ทั้งสองประเทศตามความประสงค์ของผู้บริจาค เงินบริจาคส่วนแรก จำนวน 25,939,137.62 บาท ส่งมอบให้กับสภาเสี้ยววงเดือนแดงตุรกีโดยผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอังการา ในการนี้ นางแซรัป แอร์ซอย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนรับมอบในนามประชาชนตุรกี โดยเงินจำนวนนี้ไม่รวมกับเงินช่วยเหลือฉุกเฉินในเบื้องต้นที่สภากาชาดไทยส่งให้กับ   สภาเสี้ยววงเดือนแดงตุรกีไปก่อนหน้านี้แล้ว เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ    1 ล้านบาท เงินบริจาคส่วนที่สอง จำนวน 28,439,137.62 บาท ส่งมอบให้กับการระดมทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในซีเรียของสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) โดยมี นางแคททรีน คลาร์คสัน หัวหน้าคณะผู้แทน IFRC กลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง เป็นผู้แทนรับมอบ โดยเงินจำนวนนี้ได้จากการเปิดรับบริจาคจากประชาชนจำนวน 25,939,137.62…