สภากาชาดไทยส่งมอบคลังสัมภาระสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้องค์การกาแดงแห่งชาติลาว

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ส่งมอบคลังสัมภาระเก็บสิ่งของบรรเทาทุกข์ ให้กับ ศ.ดร. พูทอน เมืองปาก ประธานองค์การกาแดงแห่งชาติลาว ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีผู้ร่วมในพิธีส่งมอบ อาทิ นายคำลาวัน จันทะลาวัน รองรัฐมนตรี รองหัวหน้าประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว นายอินทะปันยา เขียววงพะจัน รองหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศ สปป.ลาว ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ และ น.ส.มรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ คลังสัมภาระมีมูลค่าการก่อสร้าง 8,347,395 บาท ได้รับการสนับสนุนจากเงินบริจาคของประชาชนไทยผ่านสภากาชาดไทย ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านมนุษยธรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจากเงินบริจาคของประชาชนไทยในเหตุการณ์ภัยพิบัติเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยพังทลาย แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว เมื่อปี 2561 ทั้งนี้ องค์การกาแดงแห่งชาติลาวจะใช้คลังสัมภาระนี้ในการเก็บสิ่งของบรรเทาทุกข์และให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกับประชาชนชาวลาวที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี ที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค พบบ่อยในฤดูฝน ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กโต ว้ยรุ่น และคนวัยทำงาน อาการ • ไข้สูงลอย ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ • อาจมีจุดเลือดออกบริเวณผิวหนัง และมีเลือดออกในกระเพาะอาหาร • คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง • ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจะมีการรั่วของพลาสม่า ออกนอกหลอดเลือด ทำให้เกิดภาวะเลือดข้น และมีความดันโลหิตต่ำได้ การวินิจฉัย • การตรวจนับเม็ดเลือดพบจำนวนเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดลดลง อาจพบภาวะ เลือดข้น และตรวจยืนยันได้ด้วยวิธีการตรวจแบบเร่งด่วน (rapid test) และวิธีพีซีอาร์ (PCR) การรักษา • ส่วนใหญ่เป็นการรักษาตามอาการ และติดตามอาการของผู้ป่วยโดยใกล้ชิด การป้องกันไข้เลือดออก • ป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด • ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและลูกน้ำยุงลาย • ฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก ที่มา: รศ. นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย