สภากาชาดไทยส่งเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโมคาในเมียนมา

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 นายมงคล วิศิษฏ์สัตมภ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เป็นผู้แทนสภากาชาดไทยในการส่งมอบเงินบริจาคจากประชาชนไทยและบริษัท ปตท.สำรวจและผลิต จำกัด (มหาชน) รวมจำนวน 953,898.59 บาท ให้กับ Prof. Dr. Myo Nyunt ประธานสภากาชาดเมียนมา เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจากพายุโมคา