“ตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทยรูปแบบใหม่”

การออกแบบตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทยได้ออกแบบโดยใช้ค่าสีและรูปแบบเดียวกันกับกาชาดสากล

 

คำว่า “สภากาชาดไทย” ใช้อักษรแบบมีหัว ซึ่งเป็นต้นแบบพยัญชนะภาษาไทยที่สร้างความหนักแน่นน่าเชื่อถือ (Trust)

 

การลบเหลี่ยมมุมของตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้มีความโค้งมน แต่ยังคงความเฉียบคมไว้ แสดงถึงการที่สภากาชาดไทยเป็นองค์กรที่ช่วยบรรเทาทุกข์ (Relief) บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย เพื่อประโยชน์สุขและเป็นที่พึ่งของปวงชน

 

การใช้ตัวหนังสือสีดำเพื่อความชัดเจน อ่านง่าย สะท้อนถึงความใส่ใจ (Care) ในการสื่อสารไปยังประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย

 

สระ “ไ” ในคำว่าสภากาชาดไทยยังออกแบบคล้ายรูปหัวใจ แสดงถึงการพร้อมให้บริการด้วยจิตอาสา (Service)

 

สอบถามขั้นตอนการขออนุญาตและการใช้ตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย โทร. 0 2256 4032-3

Trcs-History-Logo