สาระความรู้
คนคลุ้มคลั่ง1

เอาตัวรอดอย่างไร เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์คนคลุ้มคลั่ง กราดยิง สังหารหมู่

เอาตัวรอดอย่างไร เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ คนคลุ้มคลั่ง กราดยิง สังหารหมู่  การหลบหนี (RUN) • หนีจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด รวมถึงสังเกตและจดจำทางเข้าออกให้แม่นยำ • วางแผน และเตรียมพร้อมในการหลบหนีออกจากสถานที่นั้นอย่างรวดเร็วที่สุด โดยหลีกเลี่ยงเส้นทางหนีที่คับแคบ • มีสติอยู่เสมอขณะหลบหนี ที่สำคัญควรสละสิ่งของหรือสัมภาระทั้งหมดเพื่อการหลบหนีที่คล่องตัว และหากเป็นไปได้ควรช่วยเหลือคนรอบตัวให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ การหลบซ่อน (HIDE) ในกรณีที่ไม่สามารถหลบหนีได้ แนะนำให้หาที่หลบซ่อน เพื่อให้พ้นสายตาของผู้ก่อเหตุ โดยสิ่งที่ควรทำ มีดังนี้ • ปิดไฟมืด ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องมือติดต่อที่ทำให้เกิดเสียง เช่นทีวี วิทยุ เปลี่ยนเสียงโทรศัพท์ให้เป็นระบบสั่น • หากมีหน้าต่างหรือประตู ให้ปิดม่าน และล็อคประตูให้แน่นหนา • พยายามหาวัตถุที่หนักและมั่นคง เช่น โต๊ะ ตู้ กั้นประตูไว้ • การหลบซ่อนที่ดี ควรแอบอยู่หลังหรือใต้โต๊ะ ตู้ที่แข็งแรง • พยายามหลีกเลี่ยงที่อับปิดตาย และไม่ควรอยู่ใกล้ที่เสี่ยงอันตราย เช่น ริมหน้าต่างกระจก • หากหลบซ่อนอยู่หลายคน พยายามกระจายพื้นที่หลบซ่อนให้มากที่สุด และพยายามขอความช่วยเหลือโดยไม่ต้องใช้เสียง เช่น ขอความช่วยเหลือผ่านช่องทาง SMS…

คนคลุ้มคลั่ง1

เอาตัวรอดอย่างไร เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์คนคลุ้มคลั่ง กราดยิง สังหารหมู่

เอาตัวรอดอย่างไร เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ คนคลุ้มคลั่ง กราดยิง สังหารหมู่  การหลบหนี (RUN) • หนีจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด รวมถึงสังเกตและจดจำทางเข้าออกให้แม่นยำ • วางแผน และเตรียมพร้อมในการหลบหนีออกจากสถานที่นั้นอย่างรวดเร็วที่สุด โดยหลีกเลี่ยงเส้นทางหนีที่คับแคบ • มีสติอยู่เสมอขณะหลบหนี ที่สำคัญควรสละสิ่งของหรือสัมภาระทั้งหมดเพื่อการหลบหนีที่คล่องตัว และหากเป็นไปได้ควรช่วยเหลือคนรอบตัวให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ การหลบซ่อน (HIDE) ในกรณีที่ไม่สามารถหลบหนีได้ แนะนำให้หาที่หลบซ่อน เพื่อให้พ้นสายตาของผู้ก่อเหตุ โดยสิ่งที่ควรทำ มีดังนี้ • ปิดไฟมืด ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องมือติดต่อที่ทำให้เกิดเสียง เช่นทีวี วิทยุ เปลี่ยนเสียงโทรศัพท์ให้เป็นระบบสั่น • หากมีหน้าต่างหรือประตู ให้ปิดม่าน และล็อคประตูให้แน่นหนา • พยายามหาวัตถุที่หนักและมั่นคง เช่น โต๊ะ ตู้ กั้นประตูไว้ • การหลบซ่อนที่ดี ควรแอบอยู่หลังหรือใต้โต๊ะ ตู้ที่แข็งแรง • พยายามหลีกเลี่ยงที่อับปิดตาย และไม่ควรอยู่ใกล้ที่เสี่ยงอันตราย เช่น ริมหน้าต่างกระจก • หากหลบซ่อนอยู่หลายคน พยายามกระจายพื้นที่หลบซ่อนให้มากที่สุด และพยายามขอความช่วยเหลือโดยไม่ต้องใช้เสียง เช่น ขอความช่วยเหลือผ่านช่องทาง SMS…

อ่านต่อ

ลูกสำลัก ของติดคอ ต้องช่วยอย่างไร

กรณีเด็กเล็ก หรือ น้อยกว่า 1 ปี กรณีไม่หมดสติ ตรวจดูอาการทางเดินหายใจอุดกั้น เช่น ร้องไม่มีเสียง ไอไม่ออก จับคว่ำตบหลัง 5 ครั้ง สลับกับนอนหงาย กดหน้าอก 5 ครั้ง ใช้ฝ่ามือรองเพื่อซัพพอร์ตคอเด็กขณะตบหลัง ทำซ้ำจนสิ่งแปลกปลอมออกมา กรณีหมดสติ ให้ทำปฏิบัติการกู้ชีพ ขอความช่วยเหลือ ถ้าเห็นสิ่งแปลกปลอมค่อยดึงเอาสิ่งแปลกปลอมออกมา ทำการปฏิบัติการกู้ชีพจนความช่วยเหลือมาถึง กรณีเด็กโต กรณีไม่หมดสติ ถามว่าพูดได้ไหม ให้ลงมือช่วยเมื่อเห็นว่า พูดไม่มีเสียง รัดกระตุกที่ท้อง เหนือสะดือใต้ลิ้นปี (Abdominal Thrust) ทำซ้ำจนสิ่งแปลกปลอมออกมา กรณีหมดสติ ให้ทำปฏิบัติการกู้ชีพ และขอความช่วยเหลือ ถ้าเห็นสิ่งแปลกปลอมค่อยดึงเอาสิ่งแปลกปลอมออกมา ทำการปฏิบัติการชีพจนความช่วยเหลือมาถึง ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่มา : อ.นพ.ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์ ลูกสำลัก ของติดคอ ต้องช่วยอย่างไร

อ่านต่อ

คำถามยอดฮิต โรคงูสวัด

ถาม งูสวัดพันรอบเอวแล้วตายจริงหรือ ตอบ ไม่จริง โรคงูสวัดผื่นมักจะป็นเพียงซีกใดซีกหนึ่งของร่างกาย แต่ในผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำโรคอาจลุกลามมากกว่าปกติ และเสี่ยงต่อชีวิตโดยเฉพาะมีการติดเชื้อซ้ำซ้อน ถาม เคยเป็นงูสวัดแล้ว จะไม่เป็นซ้ำอีก ตอบ ไม่จริง แม้ว่าโรคงูสวัดมักจะไม่เป็นซ้ำอีกแต่หากร่างกาย อ่อนแอโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต่ำก็มีโอกาสเป็นซ้ำได้ ถาม เคยฉีดวัคซีนอีสุกอีใสแล้ว จะฉีดวัคซีนงูสวัดได้ไหม ตอบ ฉีดได้ แม้โรคงูสวัดและโรคอีสุกอีใสจะเกิดจากเชื้อไวรัสเดียวกัน แต่วัคซีนงูสวัดมีความเข้มข้นกว่าวัคซีนอีสุกอีใสถึง 14 เท่า ดังนั้นถึงแม้ วัคซีนทั้งสองชนิดจะป้องกันเชื้อไรวัสเดียวกันแต่ไม่สามารถใช้ทดแทนกันได้ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2562 ที่มา : อ.พญ.สกุณี ภระกูลสุขสถิตย์ คำถามยอดฮิต โรคงูสวัด

อ่านต่อ