สภากาชาดไทย
เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 1664
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อีเมล [email protected]
ขอรับใบเสร็จการบริจาค อีเมล [email protected]