การบริจาคเงิน

1. บริจาคด้วยตนเอง
ท่านสามารถมาบริจาคเงินได้ที่ ห้องผู้บริจาคสัมพันธ์ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 2 วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น .

2. บริจาคออนไลน์ คลิก!!

3. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
สำนักงานจัดหารายได้ ได้เปิดบัญชีธนาคารต่างๆ เพื่อรองรับการบริจาคของท่าน วัตถุประสงค์ “เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย” โดยโอนเงินเข้าบัญชี ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย” ซึ่งสามารถเลือกบริจาคได้ ดังนี้

– ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่ 045-2-48899-3
– ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 101-0-11980-6
– ธนาคารกสิกรไทย สำนักสีลม เลขที่ 001-2-25888-9
– ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรวงศ์ เลขที่ 023-1-41177-4
– ธนาคารทหารไทย สาขาคลองเตย เลขที่ 015-2-43046-8
– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพัฒน์พงษ์ เลขที่ 689-1-05195-1
– ธนาคารธนชาต สาขาธนิยะ เลขที่ 261-2-09275-4
– ธนาคารซี ไอ เอ็ม บี ไทย สาขาย่อยสีลม เลขที่ 700-1-28971-2
** โดยส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ-ที่อยู่ ที่ต้องการให้ออกใบเสร็จรับเงิน
ส่งทางไปรษณีย์มาที่ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 2 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หรือทางโทรสาร 0 2250 0312, 0 2652 4440 หรืออีเมล [email protected]
4. ธนาณัติ/ตั๋วแลกเงิน 
สั่งจ่ายในนาม “ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาด ไทย” สั่งจ่าย ปณฝ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
5. เช็คสั่งจ่ายในนาม “สภากาชาดไทย” 
ทางสำนักงานฯ ยินดีรับเช็คทุกประเภท โดยขีดหรือผู้ถือออก และระบุข้อความ Account Payee Only ลงบนเช็ค

6. บัตรเครดิต 
ท่านสามารถบริจาคเงินโดยแจ้งความประสงค์ให้ทางสำนักงานฯ เรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตของท่าน โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาคตามลิ้งค์ข้างล่างนี้

– บริจาคแบบครั้งเดียว (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่ )
– บริจาคแบบรายเดือน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่ )

7. บริการ Bill Payment ผ่านธนาคารทหารไทย รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่!

8. บริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการหารายได้ต่าง ๆ ดูรายละเอียดข้อมูลโครงการเพิ่มเติม คลิกที่นี่!