สภากาชาดไทยเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

สภากาชาดไทยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยชาวอุบลราชธานี

  จากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้รับผลกระทบเป็นบริเวณกว้างเนื่องจากเป็นจังหวัดท้ายน้ำ สภากาชาดไทยเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ อ.กุดข้าวปุ้น อ.เขมราฐ อ.เขื่องใน อ.ตระการพืชผล อ.ศรีเมืองใหม่ อ.เมืองอุบลราชธานี อ.โขงเจียม อ.ม่วงสามสิบ อ.ดอนมดแดง อ.น้ำขุ่น อ.นาจะหลวย อ.สิรินธร อ.วารินชำราบ และอ.สว่างวีระวงศ์ ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2562 จนถึงปัจจุบัน และยังคงให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย อาทิ มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ประกอบด้วย เครื่องอุปโภค บริโภค ยา เวชภัณฑ์ และน้ำดื่ม จำนวน 11,249 ชุด (ชุดธารน้ำใจ 1 ชุด สามารถยังชีพได้ 3 วัน ต่อ 1 ครอบครัว) มีบริการรับส่งประชาชนด้วยเรือท้องแบนและรถยูนิม็อก รวมทั้งมีหน่วยปรุงอาหารสุกพร้อมรับประทานแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยอีกด้วย สำหรับประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางออกมารับด้วยตนเองได้ สภากาชาดไทย โดยเจ้าหน้าที่ของเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางโดยเรือท้องแบนนำอาหาร น้ำดื่ม และเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ในพื้นที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น นอกจากการมอบชุดธารน้ำใจเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแล้ว…

งานถวายเลี้ยงพระกระยาหารกลางวันแด่ประธานสภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซีย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จฯ ไปในงานถวายเลี้ยงพระกระยาหารกลางวันแด่ประธานสภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซีย ในโอกาสเสด็จเยือนสภากาชาดไทย  วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 12.09 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย เฝ้ารับเสด็จเจ้าหญิง ดาโต๊ะ เสรี ดิราชา ตัน ศรี ตันกู ปุเตรี อินตัน ซาฟินาซ บินตี อัลมาฮัม สุลต่าน อับดุล ฮาลิม มุอาซซัม ชาห์, ตันกู เตเมงกอง เคดาห์ ประธานสภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซีย ในโอกาสเสด็จเยือนสภากาชาดไทย จากนั้น เสด็จเข้าอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย ทอดพระเนตรนิทรรศการ “126 ปี สภากาชาดไทย”…