น้ำท่วมเลย

ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันจังหวัดเลย

จากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดเลย วันที่ 3 สิงหาคม 2563 สภากาชาดไทย นำโดย เหล่ากาชาดจังหวัดเลย เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันด้วยการมอบถุงยังชีพในพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ ณ บ้านสูบ อ.เมืองเลย  อ.เชียงคาน และอ.ปากชม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น