ช่วยแรงงานข้ามชาติ จ.ปทุมธานี

มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้แรงงานข้ามชาติ จ.ปทุมธานี

วันที่ 8 กันยายน 2563 นางนภาภรณ์ จินดาวรานนท์ รองนายกเหล่ากาชาด จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ผู้แทนจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ผู้แทนจาก IFRC และผู้บริจาคร่วมมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้แรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19  ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยให้รู้จักวิธีการป้องกันตนเอง พร้อมแจกชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19 จำนวน 170 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ ศูนย์การเรียนรู้ Myanmamdf อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี