ช่วยแรงงานข้ามชาติที่ถูกทิ้ง

ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติที่ถูกนายจ้างนำมาปล่อยที่จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 63 เวลา 15.00 น. นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการกาชาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่แรงงานข้ามชาติจากจังหวัดสมุทรสาครที่ถูกนายจ้างนำมาปล่อยทิ้งไว้ จำนวน 18 คน ที่ถนนบางนา-ตราด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้แรงงานทุกคนจะต้องถูกกักตัวเพื่อรอผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ Local Quarantine ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ