ช่วยโรงงานระเบิด

ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโรงงานระเบิดที่อำเภอบางพลี

จากสถานการณ์โรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกระเบิดที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และได้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวหลายแห่ง 6 กรกฎาคม 2564 สภากาชาดไทย นำโดย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส ได้มอบชุดสุขอนามัย (Hygiene Kits) จำนวน 300 ชุด สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดและสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการได้มอบข้าวกล่อง จำนวน 300 กล่อง พร้อมมอบเงิน จำนวน 20,000 บาท แก่ญาติผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์พักพิง อบต. บางพลีใหญ่ และศูนย์พักพิงโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและเร่งพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือต่อไป