มอบชุดธารน้ำใจชุมชนริมทางรถไฟ

สภากาชาดไทยส่งมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 แก่ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ

สภากาชาดไทย ส่งมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 แก่ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ เขตคลองเตย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่รอเตียง วันที่ 12 กรกฏาคม 2564 นางสาวแน่งน้อย จุไธสง ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล 8 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับนางสาวอัญชลี พรประสาทผล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย นำชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 จำนวน 23 ชุด พร้อมแอลกอฮอล์เจล 23 หลอด และหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 46 ชิ้น ส่งมอบให้กับชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ เขตคลองเตย เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่รอเตียง ณ ลานกีฬาชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร พร้อมสำรวจความต้องการจำเป็น เพื่อส่งความช่วยเหลือเพิ่มเติม ได้แก่ ปรอทวัดไข้ จำนวน 30 อัน หน้ากากอนามัย surgical mask ถุงมือ…