เหล่ากาชาดจังหวัดตาก ช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากการช่วยคนตกน้ำ

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ลงพื้นที่ให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ ถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค ตุ๊กตา ขนม และนม ให้แก่ครอบครัวนายศุภลักษณ์ มหารัตนสกุล อายุ 28 ปี ผู้เสียชีวิตจากการเข้าช่วยเหลือคนตกน้ำที่บริเวณลานชมปิง หัวสะพานตากออก ในเขตอำเภอบ้านตาก เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 ซึ่งผู้ที่ตกน้ำว่ายขึ้นฝั่งได้สำเร็จ แต่นายศุภลักษณ์ มหารัตนสกุล ที่ลงไปช่วยได้เสียชีวิตลง

ยุวกาชาดเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย

อาสายุวกาชาดจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 28 กันยายน 2564 นายพงศธร ช่างปลูก ประธานชมรมอาสายุวกาชาด สังกัดเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยแกนนำอาสายุวกาชาดจำนวน 7 คน  ลงพื้นที่สำรวจความต้องการและเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งประสานหน่วยงานราชการและมูลนิธิในพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลและกำหนดจุดที่จะลงไปบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ณ บ้านลำเชิงไกร และบ้านหนองกระสังเหนือ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา