อาสายุวกาชาดสุโขทัยจัดชุดธารน้ำใจ

อาสายุวกาชาดจังหวัดสุโขทัย จัดชุดธารน้ำใจฯ มอบให้ผู้ประสบอุทกภัย

  วันที่ 28-29 กันยายน 2564 ชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จำนวน 20 คน พร้อมที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ณ วัดปากแคว ตำบลปากแคว อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย จำนวน 2,823 ชุด เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ได้แก่ – ตำบลบ้านกล้วย 1,138 ครัวเรือน – ตำบลเมืองเก่า 488 ครัวเรือน – ตำบลวังทองแดง 504 ครัวเรือน – ตำบลปากแคว 405 ครัวเรือน – ตำบลยางซ้าย 142 ครัวเรือน – ตำบลบ้านสวน 7 ครัวเรือน – ตำบลปากพระ 124 ครัวเรือน – ตำบลตาลเตี้ย 15 ครัวเรือน…