อาสายุวกาชาดร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีจัดชุดธารน้ำใจฯ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

  วันที่ 14 ตุลาคม 2564 อาสายุวกาชาดร่วมบรรจุชุดธารน้ำใจ จำนวน 139 ชุด ร่วมกับนางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะกรรมการ สมาชิก จิตอาสาสภากาชาดไทย  เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ช่วยน้ำท่วมจันทบุรี

เหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีช่วยผู้ประสบอุทกภัยอำเภอขลุง

  วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้อำเภอขลุง นำโดยนายณัฏฐพงษ์ พัฒนรัฐ นายอำเภอขลุง พร้อมด้วยปลัดอำเภอขลุง นายกเทศมนตรีตำบลบ่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลบ่อ ตำบลวังสรรพรส และตำบลมาบไพ อำเภอขลุง จำนวน 100 ครัวเรือน  พร้อมทั้งมอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 175 ชุด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น