รพ.จุฬาลงกรณ์ รับรางวัล Best Brand Performance on Social Media สาขา Hospital

ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในโอกาสได้รับรางวัล Best Brand Performance on Social Media สาขา Hospital  คลิก bit.ly/36AO6c5   สามารถรับชมงาน THAILAND ZOCIAL AWARDS 2022 ย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/thailandzocialawards

ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 38

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (เป็นการส่วนพระองค์)   เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 38  โดยมีนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย อุปนายกสภาสถาบัน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ   เสด็จขึ้นชั้น 3 ห้องประชุมศักรินทรภักดี โซน 3 ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 38  โดยมีระเบียบวาระพิจารณา อาทิ     – รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล…