ความช่วยเหลือจากสภากาชาดไทยถึงยังผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมในปากีสถาน

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 สภากาชาดไทยได้ส่งเงินจำนวน 20,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ หรือ 729,800 บาท ให้กับสภาเสี้ยววงเดือนแดงปากีสถาน เพื่อช่วยสนับสนุนปฏิบัติการตอบโต้ภัยพิบัติและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยรุนแรงในปากีสถาน ตามรายงานจากสหพันธ์สภากาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เป็นต้นมา สถานการณ์น้ำท่วมและแผ่นดินถล่มได้สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ในแคว้นบาลูจิสถาน สินธ์ ปัญจาบ และไคเบอร์ปัคตูนควา ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,000 ราย ที่อยู่อาศัยประมาณ 950,000 หลังถูกทำลาย และประชาชนกว่าห้าแสนคนต้องอพยพไปอาศัยในศูนย์พักพิงตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

เปิดรับประชาชน ร่วมเป็นอาสาสมัครกาชาด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม

สภากาชาดไทย โดย สำนักงานยุวกาชาด และอาสาสมัครกาชาด เปิดรับประชาชน ร่วมเป็นอาสาสมัครกาชาด เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม จิตอาสาที่สนใจ 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน : อาสาสมัครกาชาด http://onelink.to/huvxhg 2. ลงทะเบียนเพื่อเป็นอาสาสมัครกาชาด 3. ติดตาม และจองภารกิจที่สามารถปฏิบัติงานได้ 4. ร่วมปฏิบัติภารกิจตามวันและเวลาที่จองไว้

สภากาชาดไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน Sustainability Expo 2022

วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565 ศาสตราภิชานนายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนสภากาชาดไทย เข้าร่วมงาน “Sustainability Expo 2022 หรือ SX 2022” มหกรรมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” จัดโดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และองค์กรชั้นนำจากหลายภาคส่วน โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการจัดงาน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นำไปประยุกต์ใช้จริงในด้านต่าง ๆ และเกิดความยั่งยืนในสังคมไทย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และในรูปแบบ Virtual Expo ผ่านช่องทางออนไลน์ สภากาชาดไทย องค์กรสาธารณกุศลระดับชาติที่มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้ร่วมออกบูธจัดแสดงความยั่งยืนด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนามาการจัดแสดง อาทิ หุ่นยนต์ดินสอ ผู้ช่วยแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่สามารถซักถามอาการและคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้นด้วยระบบ AI และฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟูจัดแสดงการสร้างความสมดุลให้กับชีวิต สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์…

ผู้แทนสภากาชาดไทยร่วมงานประชุมด้านมนุษยธรรมที่สิงคโปร์

วันที่ 9 – 10 กันยายน 2565 ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนสภากาชาดไทยเข้าร่วมงานประชุมด้านมนุษยธรรมซึ่งมีสองการประชุม จัดโดยสภากาชาดสิงคโปร์ ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างความร่วมมือด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น การประชุมต่อเนื่องในครั้งนี้ประกอบด้วย การหารือความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งครอบคลุมประเด็นความร่วมมือด้านการปฐมพยาบาล การดูแลด้านสุขภาพจิตและจิตสังคม น้ำและสุขอนามัย รวมถึงการใช้อากาศยานไร้คนขับในการปฏิบัติงาน และการประชุมด้านมนุษยธรรมของกาชาดสิงคโปร์ประจำปี 2565 ซึ่งเน้นที่ประเด็นการตอบสนองด้านมนุษยธรรมต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในปีนี้ ดร. วิเวียน บาลากริชนัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สิงคโปร์ ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมด้วย

ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ฯ” ในรูปแบบ online 360 องศา Virtual Tour

ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 66 ปี สภานายิกาสภากาชาดไทย” ในรูปแบบ online 360 องศา Virtual Tour ได้ที่ https://redcross.or.th/queensirikit90thexhibit . นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 66 ปี สภานายิกาสภากาชาดไทย” เพื่อเผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับสภากาชาดไทย จากอดีตถึงปัจจุบัน ให้พสกนิกรได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และสร้างแรงบันดาลใจในการร่วมสืบสานพระราชปณิธานที่พระองค์ทรงงานหนักและทรงห่วงใยราษฎรที่ยากลำบาก . โดยการจัดแสดงนิทรรศการภาพพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย แบ่งเป็น 5 โซน ได้แก่ โซน 1 : พระราชกรณียกิจด้านการบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย โซน 2 : พระราชกรณียกิจด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย โซน 3 : พระราชกรณียกิจด้านการบริการโลหิต โซน 4 : พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โซน 5 :…

ขอเชิญส่งผลงาน เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัล “อาสายุวกาชาดดีเด่น”

สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญส่งผลงาน เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัล “อาสายุวกาชาดดีเด่น” โล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี 2566 เพื่อแสดงความยกย่อง ชื่นชม และสร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งเป็นเกียรติประวัติแก่คณะบุคคลและหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ เสียสละ สนับสนุน ขับเคลื่อนการดำเนินงานของยุวกาชาดด้วยดีมาโดยตลอด   โดยการพิจารณาผลงานจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทบุคคลและประเภทหน่วยงาน ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น พ.ศ.2561 ซึ่งผลงานที่ส่งเข้ารับการพิจารณา ให้ดำเนินการจัดทำเป็นรูปเล่ม สี่สี พร้อมสำเนา จำนวน 5 ฉบับ ดังนี้ 1.เป็นผลงานด้านอาสายุวกาชาด สภากาชาดไทยเท่านั้น 2.จัดทำผลงานโดยจัดเรียงเอกสารใส่เลขหน้ากำกับให้ตรงตามเกณฑ์ของแต่ละประเภท และหัวข้อที่กำหนดในองค์ประกอบ ภาพประกอบผลงาน ภาพสี คมชัด 3.จัดส่งผลงานได้ที่ สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด 1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร…

เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 66 ปี สภานายิกาสภากาชาดไทย”

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 66 ปี สภานายิกาสภากาชาดไทย” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเนื่องในโอกาสที่ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ครบ 66 ปี ณ ตึกจักรพงษ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ร่วมในพิธี . สภากาชาดไทยจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 66 ปี สภานายิกาสภากาชาดไทย” ณ ตึกจักรพงษ์ โรงพยาบาจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อเผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับสภากาชาดไทย จากอดีตถึงปัจจุบัน ให้พสกนิกรได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และสร้างแรงบันดาลใจในการร่วมสืบสานพระราชปณิธานที่พระองค์ทรงงานหนักและทรงห่วงใยราษฎรที่ยากลำบาก โดยการจัดแสดงนิทรรศการภาพพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์…

ผู้แทนสภากาชาดไทยร่วมประชุมสมัชชาสภากาชาดเวียดนาม ครั้งที่ 11

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วย ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รวมถึง คณะผู้แทนจากองค์การกาแดงลาว สภากาชาดกัมพูชา สภากาชาดสิงคโปร์ สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ และคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมสมัชชาแห่งชาติของสภากาชาดเวียดนาม ครั้งที่ 11 ณ กรุงฮานอย ซึ่งจัดขึ้นเพื่อทบทวนการทำงานด้านมนุษยธรรมของสภากาชาดเวียดนามในช่วงปี 2560 – 2565 เสนอวิสัยทัศน์และเป้าหมายการดำเนินงานในช่วงปี 2565 – 2570 รวมถึงการรายงานผลการเลือกตั้งคณะผู้บริหารสภากาชาดเวียดนามและการรับรองมติที่ประชุม ในการนี้ คณะผู้แทนจากสภากาชาดต่างๆ ที่เข้าร่วมการประชุม ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นาย เหงียน ซวน ฟุก ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม ด้วย

รถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดชัยนาท

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่วัดพระบรมธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ศาสตราภิชาน นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย Mr. Jagan Chapagain (จาแกน ชาปาแกน) เลขาธิการสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธี   โอกาสนี้ ประธานและคณะ ได้ร่วมถวายชุดสังฆทานแด่พระสงฆ์และมอบชุดของขวัญสภากาชาดไทยให้กับแม่ชี นักบวชทุกศาสนา และประชาชนที่ด้อยโอกาสที่เข้ารับบริการตรวจรักษาและผ่าตัดตา พร้อมทั้งมอบรถเข็นและอุปกรณ์ช่วยเดินสําหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านการเดินติดขัด มอบสมุนไพรฟ้าทะลายโจร แอลกอฮอล์ชนิดเจล หน้ากากผ้าสภากาชาดไทย ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท อีกทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเยี่ยมผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจรักษาผ่าตัดตาในครั้งนี้ด้วย โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และจิตอาสา ศาสตราภิชาน นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เปิดเผยว่า…

สภากาชาดไทย เปิดกิจกรรม “คาราวานอาสาสมัครสภากาชาดไทย” 4 จังหวัด

สภากาชาดไทย เปิดกิจกรรม “คาราวานอาสาสมัครสภากาชาดไทย”4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จ.นนทบุรี จ.นครปฐม และ จ.สมุทรปราการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 วันที่ 28 สิงหาคม 2565 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “คาราวานอาสาสมัครสภากาชาดไทย” 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จ.นนทบุรี จ.นครปฐม และ จ.สมุทรปราการ โดยมี นางพรรณพร คงยิ่งยง ผู้อำนวยการกลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร และนางจิราพร ศรีสอ้าน ผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร ร่วมเปิดงาน โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และส่งเสริมให้อาสาสมัครสภากาชาดไทยได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สภากาชาดไทยด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน…