ฟังอย่างปลอดภัย

ฟังอย่างปลอดภัย หูของคนเรามีเพียงชุดเดียว หากถูกเสียงดังเกินไปมาทำลาย เราอาจจะต้องประสาทหูเสื่อมไปทั้งชีวิต สิ่งที่ดีที่สุดคือการป้องกันประสาทหูของเรา โดยการฟังอย่างปลอดภัย เพราะปัญหาการได้ยินกว่า 60% สามารถป้องกันได้ วันการได้ยินของโลกปีนี้ (World Hearing Day 2022) องค์การอนามัยโลกอยากให้แพทย์ทุกคนร่วมกันสื่อให้ประชาชนเข้าใจว่า การฟังอย่างปลอดภัยคืออะไร ? ก่อนหน้านี้หลายคนอาจรู้สึกว่า วันไหนที่เราได้ยินไม่ชัด หรือพบเจอผู้สูงอายุที่ได้ยินไม่ชัด ก็จะรู้สึกว่าไม่เป็นไร เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่มีอายุมาก แต่ความจริงแล้วสาเหตุของภาวะสูญเสียการได้ยินมีหลายสาเหตุด้วยกัน ได้แก่ อายุที่มากขึ้น กรรมพันธุ์ การได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ขี้หูตัน เยื่อแก้วหูทะลุ โรคต่าง ๆ เช่น โรคติดเชื้อ เนื้องอก หินปูนเกาะกระดูก หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสียงดังเป็นเวลานาน ปัญหาหูตึง นำมาซึ่งผลกระทบทางสุขภาพต่าง ๆ มากมาย สิ่งที่น่ากลัวที่สุดของปัญหาหูตึง คือ ความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อม เนื่องจากหากหูได้ยินไม่ชัด จะส่งผลให้สมองขาดการกระตุ้น เพราะไม่ได้พูดคุย ไม่ได้สื่อสารกับผู้คน การที่สมองของขาดการกระตุ้นก็จะค่อย ๆ เสื่อมถอยลง และนำมาสู่ปัญหาสมองเสื่อมในที่สุด บางคนอาจจะนำมาสู่ปัญหาการสื่อสาร ทำให้แยกตัวออกจากสังคม ไม่สามารถพูดคุยกับลูก เพื่อนฝูง…