กฟผ. มอบเงินบริจาค 2.8 ล้านบาท ให้สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นางสาวนพวรรณ กาญจนะวรรณ รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมคณะ มอบเงินบริจาค จำนวน 2,800,000 บาท ให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อเข้าบัญชีเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยของสภากาชาดไทย โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหาร และพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ รับมอบ ณ ห้องรับรอง ชั้นล่าง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร ฯ