อาสายุวกาชาด รวมพลังช่วยเหลือน้ำท่วมจังหวัดเชียงราย

16 สิงหาคม 2565 ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอแม่สาย สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ภายใต้การกำกับดูแลโดยนายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย และ นางอภิญญา แป้นนอก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่สาย พร้อมด้วยครูที่ปรึกษาและ อาสายุวกาชาด จำนวน 50 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด (Big Cleaning Day) รวมพลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธาน ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสาย แห่งที่ 1 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ยังตั้งโรงทาน บริเวณศูนย์ กศน.อำเภอแม่สายโดยคณะครู และอาสายุวกาชาด กว่า 30 คน ร่วมกันทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัย จำนวน 200 กล่อง ทั้งนี้ กศน.อำเภอแม่สาย ได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ และ ปัจจัยในการช่วยเหลือ เพื่อนำไปเยียวยาผู้ประสบภัยต่อไป