สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นางสุรางค์รัตน์ ณ ลำปาง หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ พร้อมด้วย นางเกษราภรณ์ คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการเหล่ากาชาด นายอำเภอแม่แตง ร่วมมอบชุดธารน้ำใจฯ เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 70 ชุด ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “มู่หลาน” ในพื้นที่ หมู่ 3 บ้านสบเลิม หมู่ 4 บ้านเป้า หมู่ 6 บ้านก๊านหงส์ และหมู่ 7 บ้านดง ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่