สภากาชาดไทยบริการรถรับ-ส่ง ประชาชนที่ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เริ่มบริการรถยูนิมอคเพื่อ รับ -ส่ง ประชาชนข้ามฝั่งสะพานเเม่น้ำมูล ระหว่างอำเภอเมืองอุบลราชธานีกับอำเภอวารินชำราบ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 07.30 – 19.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ณ จุดบริการขึ้นรถวงเวียนน้ำพุ เเละจุดบริการขึ้นรถเทศบาลวารินชำราบ