สภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดนราธิวาส

สภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดนราธิวาส

สภากาชาดไทย โดย เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นำโดย นางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการเหล่ากาชาด จังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานราชการในพื้นที่ มอบชุดธารน้ำใจผู้ประสบอุทกภัย ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น หลังจากเกิดเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565 และยังคงให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลาย