สภากาชาดไทยปฏิบัติงานฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV) เข็ม 1 ให้กับเด็กหญิงในกลุ่มเปราะบาง

สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก หรือ HPV เข็มที่ 1 ให้กับเด็กหญิงอายุต่ำกว่า 15 ปี ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อลดความรุนแรงของการเจ็บป่วย และลดการเสียชีวิต เป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ยากและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนและบุคคลกลุ่มเปราะบางด้อยโอกาส ซึ่งเป็นการดำเนินงาน ตามหลักมนุษยธรรม นายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ร่วมกับ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงาน ฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก หรือ HPV เข็มที่ 1 ให้กับเด็กหญิง ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในการนี้ นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี/นายกเหล่ากาชาด พร้อมทั้ง นางศรินทิพย์ ศีลาเทวากูล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ร่วมให้การต้อนรับ การปฏิบัติงานลงพื้นที่ให้การฉีควัคซีนในครั้งนี้ เป็นไปตามที่ สภากาชาดไทยได้รับบริจาควัคซีน HPV…