สภากาชาดไทยร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล”

24 กันยายน 2565 สภากาชาดไทยร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” นำโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ณ สถูปพระราชสรีรางคารฯ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร “วันมหิดล” หรือ วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี เพื่อเป็นการถวายสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศเป็นอเนกนานัปการ อันเป็นรากฐานในการเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับโรงเรียนแพทย์ ตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ เมื่อพ.ศ. 2467 สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงดำรงตำแหน่งกรรมการที่ปรึกษาของสภากาชาดสยาม โดยทรงมุ่งมั่นที่จะทรงงานช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยอย่างเต็มกำลัง อีกทั้งยังทรงสอนวิชาปฏิบัติการสุขาภิบาล ซึ่งกรมสาธารณสุขจัดอบรมเเพทย์สาธารณสุขเป็นครั้งแรกของสยาม ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทยขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ผู้อำนวยการคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการสภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 นาย ฮวน เปโดร แชเรอร์ ผู้อำนวยการคณะกรรมการกาชาดระหว่าง ประเทศ สำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เพื่อแนะนำตัวในโอกาสที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่ และแลกเปลี่ยนประเด็นความร่วมมือด้านมนุษยธรรมระหว่าง ทั้งสององค์กรในประเทศไทยและภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง นาย ฮวน เปโดร แชเรอร์ มีประสบการณ์ทำงานที่ ICRC มากกว่า 25 ปี โดยก่อนที่จะมารับตำแหน่งที่ ประเทศไทย นาย ฮวน เปโดร แชเรอร์ ได้เคยปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารในภูมิภาคลาตินอเมริกา แอฟริกา เอเชียใต้ และตะวันออกกลาง

ผู้แทนสภากาชาดไทยร่วมงานประชุมด้านมนุษยธรรมที่สิงคโปร์

วันที่ 9 – 10 กันยายน 2565 ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนสภากาชาดไทยเข้าร่วมงานประชุมด้านมนุษยธรรมซึ่งมีสองการประชุม จัดโดยสภากาชาดสิงคโปร์ ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างความร่วมมือด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น การประชุมต่อเนื่องในครั้งนี้ประกอบด้วย การหารือความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งครอบคลุมประเด็นความร่วมมือด้านการปฐมพยาบาล การดูแลด้านสุขภาพจิตและจิตสังคม น้ำและสุขอนามัย รวมถึงการใช้อากาศยานไร้คนขับในการปฏิบัติงาน และการประชุมด้านมนุษยธรรมของกาชาดสิงคโปร์ประจำปี 2565 ซึ่งเน้นที่ประเด็นการตอบสนองด้านมนุษยธรรมต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในปีนี้ ดร. วิเวียน บาลากริชนัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สิงคโปร์ ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมด้วย

ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ฯ” ในรูปแบบ online 360 องศา Virtual Tour

ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 66 ปี สภานายิกาสภากาชาดไทย” ในรูปแบบ online 360 องศา Virtual Tour ได้ที่ https://redcross.or.th/queensirikit90thexhibit . นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 66 ปี สภานายิกาสภากาชาดไทย” เพื่อเผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับสภากาชาดไทย จากอดีตถึงปัจจุบัน ให้พสกนิกรได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และสร้างแรงบันดาลใจในการร่วมสืบสานพระราชปณิธานที่พระองค์ทรงงานหนักและทรงห่วงใยราษฎรที่ยากลำบาก . โดยการจัดแสดงนิทรรศการภาพพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย แบ่งเป็น 5 โซน ได้แก่ โซน 1 : พระราชกรณียกิจด้านการบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย โซน 2 : พระราชกรณียกิจด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย โซน 3 : พระราชกรณียกิจด้านการบริการโลหิต โซน 4 : พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โซน 5 :…

เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 66 ปี สภานายิกาสภากาชาดไทย”

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 66 ปี สภานายิกาสภากาชาดไทย” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเนื่องในโอกาสที่ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ครบ 66 ปี ณ ตึกจักรพงษ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ร่วมในพิธี . สภากาชาดไทยจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 66 ปี สภานายิกาสภากาชาดไทย” ณ ตึกจักรพงษ์ โรงพยาบาจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อเผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับสภากาชาดไทย จากอดีตถึงปัจจุบัน ให้พสกนิกรได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และสร้างแรงบันดาลใจในการร่วมสืบสานพระราชปณิธานที่พระองค์ทรงงานหนักและทรงห่วงใยราษฎรที่ยากลำบาก โดยการจัดแสดงนิทรรศการภาพพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์…

สธ.นำทีมผู้เข้าร่วมประชุม APEC ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการแพทย์-สาธารณสุข รพ.จุฬาฯ และ “หมอพร้อม”

สธ.นำทีมผู้เข้าร่วมประชุม APEC ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการแพทย์-สาธารณสุข รพ.จุฬาฯ และ “หมอพร้อม” รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำทีมผู้เข้าร่วมประชุม APEC Health Week ศึกษาดูงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่สอดคล้องกับนโยบาย BCG 4 เรื่อง ทั้งศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพฯ รักษามะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอนอย่างแม่นยำ ผลข้างเคียงน้อย          รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำทีมผู้เข้าร่วมประชุม APEC Health Week ศึกษาดูงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่สอดคล้องกับนโยบาย BCG 4 เรื่อง ทั้งศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพฯ รักษามะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอนอย่างแม่นยำ ผลข้างเคียงน้อย, ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้า, สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และ “หมอพร้อม” ดิจิทัลแพลตฟอร์มสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย วันนี้ (24 สิงหาคม 2565) ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำทีมผู้บริหารและผู้แทนสมาชิกเขตเศรษฐกิจ APEC จำนวนกว่า 80 คน เข้าศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประเด็นการขับเคลื่อนด้านการแพทย์และสาธารณสุขในรูปแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้าทันสมัย…

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคดวงตาที่ถึงแก่กรรม

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคดวงตาที่ถึงแก่กรรม เนื่องในโอกาสวันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ประจำปี 2565 โดยมีเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธาน ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ ​ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย กล่าวว่า ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2508 มีภารกิจในการจัดหาดวงตาบริจาคจากผู้เสียชีวิต เพื่อมอบให้กับจักษุแพทย์นำไปใช้รักษาผู้ป่วยโรคกระจกตาพิการที่ขึ้นทะเบียนรอรับดวงตาบริจาค กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม ตลอดจนส่งเสริมการให้บริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ​ปัจจุบันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยได้ดำเนินงานมาเป็นปีที่ 57 โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยได้ดำเนินภารกิจในการจัดหาดวงตาบริจาคจากผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง ด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุขของประเทศและภาคเอกชน รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายในด้านการแพทย์ มีการพัฒนาองค์ความรู้ที่ทันสมัย อันเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของหน่วยงานเครือข่าย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านการจัดหาและบริการดวงตาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ ให้ผู้ป่วยกระจกตาพิการได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ​ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผ่านมา ทำให้ศูนย์ดวงตาได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปริมาณดวงตาที่จัดเก็บได้ลดลงเป็นอย่างมาก ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยจึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายใหม่ ๆ ในการจัดหาและบริการดวงตา โดยจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลประสานงานการบริจาคดวงตาประจำหอผู้ป่วย (TCWN) เพื่อเพิ่มจำนวนการจัดหาดวงตาจากผู้บริจาคภาวะหัวใจหยุดเต้น (cardiac…

เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 66 ปี สภานายิกาสภากาชาดไทย”

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 66 ปี สภานายิกาสภากาชาดไทย” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเนื่องในโอกาสที่ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ครบ 66 ปี ณ ตึกจักรพงษ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ร่วมในพิธี . สภากาชาดไทยจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 66 ปี สภานายิกาสภากาชาดไทย” ณ ตึกจักรพงษ์ โรงพยาบาจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อเผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับสภากาชาดไทย จากอดีตถึงปัจจุบัน ให้พสกนิกรได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และสร้างแรงบันดาลใจในการร่วมสืบสานพระราชปณิธานที่พระองค์ทรงงานหนักและทรงห่วงใยราษฎรที่ยากลำบาก .…

แถลงข่าวเปิดโครงการปลูกถ่ายกระดูกและเส้นเอ็นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

แถลงข่าวเปิดโครงการปลูกถ่ายกระดูกและเส้นเอ็นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 . เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ร่วมกับ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ และบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการปลูกถ่ายกระดูกและเส้นเอ็นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธาน พร้อมด้วย นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย และนายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานอนุกรรมการ ฝ่ายจัดหารายได้ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ…

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยสามัญ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยสามัญ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน 1,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 สมทบกองทุนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับเหรียญ 3 องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย เป็นที่ระลึก – สนใจร่วมบริจาคได้ที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย – ฝ่ายพิธีการ ตึกวชิรญาณวงค์ เปิดให้บริการ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 07.00-15.00 น. โทรศัพท์ 02-256-4382 หรือ 02-256-4505 – ศาลาทินทัต เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-19.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา…