ช่วยผู้อพยพ อ.สังขละบุรี

ช่วยเหลือผู้อพยพจากเหตุปะทะบริเวณบ้านบ่อญี่ปุ่น อ.สังขละบุรี

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เกิดเหตุปะทะระหว่างทหารเมียนมากับทหารมอญบริเวณบ้านบ่อญี่ปุ่น หมู่ 9 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี โดยกิ่งกาชาดอำเภอสังขละบุรีให้ความช่วยเหลือด้านอาหารแก่ชาวบ้านที่อพยพเข้ามาฝั่งไทยบริเวณหน้าบีเอสเอ็น รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ​และบริเวณวัดเตาถ่านจำนวนกว่า 450 คน และดำเนินการตั้งโรงครัวเพื่อให้การช่วยเหลือตามหลักการกาชาด จากนั้น วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (Rapid Action Team : RAT) ร่วมกับ นายปกรณ์ กรรณวัลลี นายอำเภอสังขละบุรีและนายกกิ่งกาชาดอำเภอสังขละบุรี นางสาวเขมิกา ประเสริฐสม รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอสังขละบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำรวจความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบ ประเมินความต้องการจำเป็นเบื้องต้น พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั้งนี้ หน่วยเคลื่อนที่เร็วได้มอบชุดธารน้ำใจ ฯ ชุดอุปกรณ์สำหรับเด็กอ่อน ชุดยาสามัญประจำบ้าน ชุดสุขอนามัย ผ้าห่ม หน้ากากอนามัย และเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นอื่น…

บรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอัคคีภัยเขตบางกอกน้อย

บรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอัคคีภัยเขตบางกอกน้อย

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยนางสาวศิริพร วงศ์วัฒนวรรณ พยาบาล 4 และคณะ มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย จำนวน 15 ชุด แก่ผู้ประสบอัคคีภัยภายในซอยจรัญสนิทวงค์ 34 แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น สำหรับเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เป็นเหตุทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายประชาชนได้รับความเดือดร้อน 15 ครอบครัว

บรรเทาวาตภัย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

บรรเทาวาตภัย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัย แก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางสาวอารีรักษ์ บุญมีประเสริฐ พยาบาล 6 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ร่วมมอบชุดธารน้ำใจฯ พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 400 ชุด ให้แก่ผู้ประสบวาตภัย ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

สภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบอุทกภัย

สภากาชาดไทยช่วยเหลือประสบอุทกภัย รวม 13 จังหวัด

สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโพดุลและพายุคาจิกิ โดยมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ประกอบด้วย เครื่องอุปโภค บริโภค ยา เวชภัณฑ์ และน้ำดื่ม จำนวน 56,162 ชุด (1 ชุด สามารถยังชีพได้ 3 วัน ต่อ 1 ครอบครัว) ในพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น สกลนคร ยโสธร มุกดาหาร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มหาสารคาม พิษณุโลก พิจิตร ศรีสะเกษ และเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 18 กันยายน 2562 รวมมูลค่าทั้งสิ้น 56,162,000 บาท  โดยวันที่ 18 กันยายน โตโน่ – ภาคิน คำวิลัยศักดิ์…

สภากาชาดไทยเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

สภากาชาดไทยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยชาวอุบลราชธานี

  จากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้รับผลกระทบเป็นบริเวณกว้างเนื่องจากเป็นจังหวัดท้ายน้ำ สภากาชาดไทยเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ อ.กุดข้าวปุ้น อ.เขมราฐ อ.เขื่องใน อ.ตระการพืชผล อ.ศรีเมืองใหม่ อ.เมืองอุบลราชธานี อ.โขงเจียม อ.ม่วงสามสิบ อ.ดอนมดแดง อ.น้ำขุ่น อ.นาจะหลวย อ.สิรินธร อ.วารินชำราบ และอ.สว่างวีระวงศ์ ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2562 จนถึงปัจจุบัน และยังคงให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย อาทิ มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ประกอบด้วย เครื่องอุปโภค บริโภค ยา เวชภัณฑ์ และน้ำดื่ม จำนวน 11,249 ชุด (ชุดธารน้ำใจ 1 ชุด สามารถยังชีพได้ 3 วัน ต่อ 1 ครอบครัว) มีบริการรับส่งประชาชนด้วยเรือท้องแบนและรถยูนิม็อก รวมทั้งมีหน่วยปรุงอาหารสุกพร้อมรับประทานแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยอีกด้วย สำหรับประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางออกมารับด้วยตนเองได้ สภากาชาดไทย โดยเจ้าหน้าที่ของเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางโดยเรือท้องแบนนำอาหาร น้ำดื่ม และเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ในพื้นที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น นอกจากการมอบชุดธารน้ำใจเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแล้ว…

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโพดุลและคาจิกิ

กาชาดช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโพดุลและคาจิกิ รวมมูลค่ากว่า 32 ล้านบาท

  สถานการณ์พายุโซนร้อน “โพดุล” กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถานการณ์พายุโซนร้อนโพดุล ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ถึงปัจจุบัน เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินสไลด์ในพื้นที่ 26 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แพร่ เพชรบูรณ์ อำนาจเจริญ นครพนม ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี มหาสารคาม ขอนแก่น หนองบัวลำภู ปราจีนบุรี กระบี่ ยโสธร กาฬสินธุ์ น่าน ตราด มุกดาหาร อุตรดิตถ์ ชัยภูมิ สุรินทร์ พิษณุโลก พิจิตร แม่ฮ่องสอน ชุมพร อุดรธานี และระนอง รวม 105 อำเภอ 381 ตำบล 1,666 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 57,138 ครัวเรือน สถานการณ์พายุโซนร้อน “คาจิกิ” ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้…

สภากาชาดไทยพร้อมช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “โพดุล”

สภากาชาดไทยพร้อมรับภัยจากพายุโซนร้อนโพดุล

สภากาชาดไทยพร้อมช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “โพดุล” ประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่อง พายุโพดุล (PODUL) ที่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างได้ทวีความรุนแรงเป็นพายุโซนร้อนโพดุล ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา โดยสถานการณ์พายุโซนร้อน “โพดุล” กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถานการณ์ไว้ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ถึงปัจจุบัน ได้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินสไลด์ ในพื้นที่ 26 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แพร่ เพชรบูรณ์ อำนาจเจริญ นครพนม ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี มหาสารคาม ขอนแก่น หนองบัวลำภู ปราจีนบุรี กระบี่ ยโสธร กาฬสินธุ์ น่าน ตราด มุกดาหาร อุตรดิตถ์ ชัยภูมิ สุรินทร์ พิษณุโลก พิจิตร แม่ฮ่องสอน ชุมพร อุดรธานี และระนอง รวม 73 อำเภอ…

กาชาดช่วยผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ตู้คอนเทนเนอร์ระเบิดที่ท่าเรือแหลมฉบัง

จากเหตุการณ์ตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกสารเคมีระเบิดเมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีสารเคมีเป็นตะกอนสีขาวกระจายโดยรอบบริเวณ ส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากสารเคมีที่ลอยมาตามกระแสลม ทำให้ผู้ที่ถูกละอองดังกล่าวมีอาการแสบคันผิวหนัง ระคายเคืองตา และมีอาการจุกแน่นหน้าอก โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ได้ส่งทีมกู้ชีพ EMS ออกปฏิบัติการ ณ จุดเกิดเหตุ ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานฉุกเฉินทางการแพทย์ไปประจำจุด Main gate ของท่าเรือแหลมฉบังเพื่อประเมินและช่วยเหลือเบื้องต้น พร้อมทั้งประสานกับทีมในโรงพยาบาลเพื่อเตรียมรับผู้ป่วย โดยฝั่งโรงพยาบาลได้จัดเตรียมอุปกรณ์ ตั้งเต็นท์ชำระสารเคมี (Decontamination Tent) และปฏิบัติการตามแผนอุบัติภัยหมู่ตามขั้นตอนดังนี้ การคัดแยกผู้ป่วยตามระดับความรุนแรงโดยพยาบาลคัดกรอง การชำระล้างสารพิษ (Decontamination) บริเวณที่สัมผัสสารเคมีด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก (20 นาที) ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า โดยจัดทีมพยาบาล พนักงานฉุกเฉินทางการแพทย์ อาสาสมัครกู้ชีพ สวมชุด Decontamination level C การตรวจสอบความเป็นกรด-ด่าง ตามผิวหนังของผู้ป่วย เพื่อดูสภาพผิวหนังมีความเป็นกรด-ด่างคืนสภาพเป็นปกติหรือไม่ ทำการรักษาตามอาการ ได้แก่ ตรวจระบบจักษุ ตรวจสัญญาณชีพสำคัญตามระบบ…

เยี่ยมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช

เยี่ยมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์พายุ “ปาบึก” เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 นางฐานิกา พรหมประสงค์ หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร จ.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมเยี่ยมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์พายุ “ปาบึก” พัดถล่มเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา เพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือหลังเกิดภัยในด้านความเข้มแข็งของชุมชน ในการรับมือกับภัยพิบัติและสภาพจิตใจของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเลือผู้ประสบภัย ณ พื้นที่หมู่ 13 และ14 ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เข้าร่วมโครงการ “ชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ” กับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยการดูแลของสถานีกาชาดสิริธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 10 ชุมชน ได้แก่ ตำบลแหลมตะลุมพุก ,ตำบลคลองน้อย อ.ปากพนัง,ตำบลควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ และตำบลท่าศาลา…

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสภากาชาดไทยปี 2561

ประโยชน์เพื่อประชาชน ผู้ด้อยโอกาส เด็กและผู้สูงอายุ ผลความสำเร็จการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 แสดงให้เห็นถึงการพัฒนา ความก้าวหน้าที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน  โดยวัดที่ความสำเร็จจากการดำเนินตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในสังกัดสภากาชาดไทย ซึ่งมุ่งสู่ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส เด็กและผู้สูงอายุเป็นผู้รับประโยชน์  และเห็นถึงความคุ้มค่าของงบประมาณที่ใช้ดำเนินการตามแผนอีกด้วย ทิศทางความสำเร็จของยุทธศาสตร์การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศและครบวงจร ในภาพรวมประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดมีผู้มารับบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน  3,875,195 คน ซึ่งเกิดจากการที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่นในการบริการของสภากาชาดไทย ที่มีความน่าเชื่อถือ บุคลากรมีความรู้ อีกทั้งยังมีบริการเชิงรุก มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปให้บริการแก่ประชาชนและผู้ด้อยโอกาส  ด้านการจัดหาและบริการดวงตาและอวัยวะที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลให้กับผู้ป่วยทั้งประเทศ ส่งผลให้โรงพยาบาลทำการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาจำนวน  877 ดวง และจัดหาอวัยวะเพื่อทำการปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วย จำนวน 590 คน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและขยายบริการโลหิต ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา และเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต โดยการตรวจคุณภาพโลหิตด้วยวิธีมาตรฐานสูงสุดระดับสากล มีการดำเนินการจัดหาผู้บริจาคโลหิตที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและจำนวนมากขึ้นทำให้มีโลหิตที่ผ่านการตรวจคุณภาพพร้อมจ่ายให้กับโรงพยาบาลเป็นจำนวน 2,256,934 ยูนิต ยุทธศาสตร์การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผลการดำเนินงานมากกว่าเป้าหมาย อันเนื่องมาจากการเกิดขึ้นของภัยพิบัติที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ อย่างไรก็ตามได้ให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชน จำนวน 702,388 ราย  อีกทั้งยังได้ดำเนินการจัดอบรมเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับประชาชนและชุมชนในการเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัยพิบัติอีกด้วย  ผลสำเร็จในภาพรวมของยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนตามต้นแบบของสภากาชาดไทย โดยเฉพาะการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย การให้บริการวิชาการแก่ผู้สูงอายุ เด็กด้อยโอกาส ผู้ป่วยเรื้อรังให้สามารถพัฒนาศักยภาพดูแลตนเองและดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพ การสร้างภาคีเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนสีเขียว การสร้างทีมอาสากาชาดแกนนำเพื่อนำความรู้สู่การปฏิบัติ…