สงขลา ศุกร์ส่งสุข

เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เดินหน้าโครงการ “สงขลา ศุกร์ส่งสุข”

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา และส่วนงานราชการ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงวัย ในกิจกรรม “สงขลา ศุกร์ส่งสุข” พร้อมมอบของใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิ ข้าวสาร ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ยาสามัญประจำบ้าน ถุงยังชีพ แก่ผู้สูงวัย ณ ตำบลคูเต่า และตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  นอกจากนี้ ได้เยี่ยมกลุ่มเชือกกล้วย หมู่ที่ 9 ตำบลคูเต่า ที่นำเชือกกล้วยมาผลิตเป็นงานหัตถกรรม สร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว สำหรับกิจกรรม “สงขลา ศุกร์ส่งสุข” เป็นโครงการที่นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และ นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ริเริ่มและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” ของสภากาชาดไทย และจะขยายผลการจัดกิจกรรมข้างต้นให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ต่อไป