วางพวงมาลาวันอานันฯ

ผู้บริหารสภากาชาดไทยวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันอานันทมหิดล 2564

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 อาคารอปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย