สภากาชาดไทยบริจาคเงิน 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ แก่สภากาชาดยูเครน เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการตอบโต้วิกฤติความขัดแย้ง

สภากาชาดไทยได้สนับสนุนเงินช่วยเหลือปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมแก่สภากาชาดยูเครน จำนวน 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ (673,000 บาท) และได้เปิดรับบริจาคเงินจากสาธารณชน เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการตอบโต้วิกฤติความขัดแย้ง