ผู้อำนวยการคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการสภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 นาย ฮวน เปโดร แชเรอร์ ผู้อำนวยการคณะกรรมการกาชาดระหว่าง ประเทศ สำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เพื่อแนะนำตัวในโอกาสที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่ และแลกเปลี่ยนประเด็นความร่วมมือด้านมนุษยธรรมระหว่าง ทั้งสององค์กรในประเทศไทยและภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง นาย ฮวน เปโดร แชเรอร์ มีประสบการณ์ทำงานที่ ICRC มากกว่า 25 ปี โดยก่อนที่จะมารับตำแหน่งที่ ประเทศไทย นาย ฮวน เปโดร แชเรอร์ ได้เคยปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารในภูมิภาคลาตินอเมริกา แอฟริกา เอเชียใต้ และตะวันออกกลาง