สภากาชาดไทยวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาตินานัปการ ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

สภากาชาดไทยจัดแถลงข่าว”งานกาชาดประจำปี 2565″

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 สภากาชาดไทยจัดงานแถลงข่าว “งานกาชาดประจำปี 2565” ในรูปแบบ “MINI RED CROSS FAIR” ภายใต้แนวคิด “9 ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย” โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี 2565 พร้อมด้วย นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี 2565 และคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด ร่วมงานแถลงข่าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนศิลปิน นักแสดง ผู้ประกาศข่าว และผู้ชนะการสรรหาในโครงการกุลบุตร-กุลธิดากาชาด ประจำปี 2565 ให้เกียรติมาร่วมงาน สำหรับการจัดงานกาชาดประจำปี 2565 นี้ จัดขึ้นในรูปแบบ Hybrid Event ผสมผสานระหว่างงานกาชาด On ground ที่สวนลุมพินี ตั้งแต่เวลา 11.00-22.00 น. และงานกาชาด…

เทียนส่องใจ WORLD AIDS DAY TikTok Challenge

  ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานวิดีโอคลิปสั้น TikTok เนื่องในวันเอดส์โลก 2565 ร่วมรณรงค์ในหัวข้อ “การสนับสนุนความเสมอภาคและเท่าเทียมของผู้ติดเชื้อ HIV ในการอยู่ร่วมกันในสังคม” ในกิจกรรม “เทียนส่องใจ WORLD AIDS DAY TikTok Challenge”   เงื่อนไขและขั้นตอนการร่วมกิจกรรม โพสต์คลิปวิดีโอบนแอดเคาท์ TikTok ของคุณ ในสไตล์ของตัวคุณเอง โดยในคลิปจะต้องมีเนื้อหารณรงค์การสนับสนุนความเสมอภาคและเท่าเทียมของผู้ติดเชื้อ HIV ในการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยไม่จำกัดเทคนิคการผลิต หรือตัดต่อ และรูปแบบการนำเสนอ ในคำบรรยาย (Caption) ของคลิปจะต้องใส่ hashtag ดังนี้ #Equalize #ทำให้เท่าเทียม #LetsStopHIVTogether #ไม่ติดใหม่ไม่ตีตราหยุดปัญหาเอดส์ #ThaiRedCrossSociety ลงทะเบียนด้วยการส่งรายละเอียดดังนี้ · ถ่ายภาพหน้าจอ (Capture) คลิปวิดีโอ TikTok ที่ร่วมกิจกรรม ส่ง Link URL ด้วยการกด Share แล้วเลือก copy…

ผลกระทบของพฤติกรรมต่อ “สุขภาพเพศ”

ผลกระทบของพฤติกรรมต่อ “สุขภาพเพศ” ปัจจุบันเรื่องเพศได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น การทำความรู้จักกับเรื่องเพศนั้น สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ สุขภาพเพศ (Sexual Health) เพื่อที่ทุกท่านจะได้ดูแลสุขภาพเพศของตนเองได้ดีขึ้น โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้คำนิยามของ “สุขภาพเพศ” คือ สุขภาวะทางกาย อารมณ์ จิตใจและสังคมเกี่ยวกับเรื่องเพศ ซึ่งมิได้หมายถึงเพียงการไม่มีโรคหรือไม่เสื่อมสมรรถภาพทางเพศเท่านั้น การมีสุขภาพเพศที่ดีจะเกิดขึ้นเมื่อสิทธิทางเพศของมนุษย์ทุกคนได้รับการเคารพ การคุ้มครองและเติมเต็ม แต่ท่านจะทราบได้อย่างไรว่าท่านมีสุขภาพเพศที่ดีหรือไม่ การวัดสุขภาพเพศนั้นทำได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการชั่งตวงวัด ไม่เหมือนการวัดความสามารถในการเจริญพันธุ์หรือวัดระดับฮอร์โมนในร่างกายซึ่งทำได้ง่ายกว่า อีกทั้งคำว่า“สุขภาพเพศ” ยังมีความแตกต่างไปตามบริบทของแต่ละสังคม ดังนั้นในแต่ละสังคม จึงต้องการเครื่องมือในการวัดที่จำเพาะกับแต่ละวัฒนธรรม นอกจากนี้แล้วปัจจัยทางพฤติกรรมก็มีผลต่อสุขภาพเพศด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ ความอ้วน (Obesity) ความอ้วนมีความสัมพันธ์ชัดเจนกับการลดลงของความสามารถในการมีบุตรของสตรี สตรีที่มีน้ำหนักตัวมากจะเพิ่มความเสี่ยงของการมีประจำเดือนไม่ปกติ การแท้งบุตร และความพึงพอใจขณะมีเพศสัมพันธ์ลดลง จากการศึกษาพบว่าสตรีที่มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) >25kg/m2 หรือมีน้ำหนักตัวขณะตั้งครรภ์มากกว่า 80 กิโลกรัม ใช้เวลามากกว่าคนปกติ 2 เท่า เพื่อที่จะตั้งครรภ์ได้สำเร็จ ผู้ชายอ้วนก็มีปัญหาสุขภาพเพศด้วย กล่าวคือจะไม่พบอสุจิหรือมีอสุจิน้อยกว่าคนทั่วไป มีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนน้อยกว่าคนทั่วไป ความอ้วนจะเพิ่มความเสี่ยงของ Metabolic Syndrome ซึ่งส่งผลต่อการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เพิ่มความเสี่ยงการมีไขมันในโลหิตสูง อันจะส่งผลเสียต่อรูปร่างของอสุจิรวมถึงทำให้อุณหภูมิของถุงอัณฑะสูงเกินกว่าจุดที่เหมาะสมของการสร้างอสุจิ…

กุลบุตรและกุลธิดากาชาด ประจำปี 2565

12 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีประกาศผลการตัดสิน กุลบุตรและกุลธิดากาชาด ประจำปี 2565 ที่ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา   นางสุนันทา ศรอนุสิน  ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย กล่าวว่า การคัดสรรกุลบุตรและกุลธิดากาชาด มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2504 ซึ่งขณะนั้นสภากาชาดไทย ดำเนินการคัดสรรเยาวชนสุภาพสตรีโดยใช้ชื่อว่า “ธิดากาชาด” ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น  “กุลธิดากาชาด” ในปีพุทธศักราช 2535  กระทั่งปีพุทธศักราช 2543 การจัดกิจกรรมคัดสรรกุลบุตรและกุลธิดากาชาด มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ และ ไม่จำกัดเพศ ด้วยเหตุผลที่ว่าการสร้างเยาวชนจิตอาสา ควรให้โอกาสที่จะดึงพลังของคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือชาย ให้มาเป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศชาติ ขับเคลื่อนงานจิตอาสา ซึ่งจะเป็นต้นแบบของงานด้านอาสาสมัครของสภากาชาดไทย และพร้อมจะเป็นแบบอย่างและเป็นผู้แบ่งปันให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคมสืบต่อไป จึงใช้ชื่อการคัดสรรว่า “กุลบุตรและกุลธิดากาชาด” เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน การคัดสรรกุลบุตรและกุลธิดากาชาด เป็นการสรรหาเยาวชนคนดีมีคุณธรรมเก่ง รอบรู้ และเป็นที่พึ่งได้ และมีคุณสมบัติเพรียบพร้อมตามคุณสมบัติ 3 ด้าน ได้แก่  Smart…

“โรคแพ้ตึก” คืออะไร?

Sick Building Syndrome (SBS) หรือกลุ่มอาการป่วยเหตุอาคาร นิยมเรียกกันว่า “โรคแพ้ตึก” เป็นภาวะผิดปกติด้านสุขภาพ ในกลุ่มคนทำงานในอาคารที่มีความเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาที่อยู่ในอาคาร แต่ไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่นอนชัดเจนได้ อาการป่วยดังกล่าว เป็นอาการที่ไม่มีลักษณะเฉพาะโรค มักเกิดในสำนักงาน แต่อาการจะดีขึ้นหรือหายไปเมื่อออกนอกตัวอาคาร ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด Sick Building Syndrome ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศหญิง อายุน้อยกว่า 40 ปี โรคภูมิแพ้ สูบบุหรี่ เครียดจากการทำงาน เป็นต้น สภาพแวดล้อมภายในอาคาร เช่น มีคนอยู่เป็นจำนวนมาก พื้นปูด้วยพรม มีน้ำรั่วหรือน้ำซึม ขาดการทำความสะอาดสถานที่ เป็นต้น ลักษณะการทำงาน เช่น ใช้คอมพิวเตอร์มากกว่า 4 ชั่วโมงต่อวัน นั่งทำงานใกล้เครื่องถ่ายเอกสาร หรือเครื่องพิมพ์ (Printer) เป็นต้น ลักษณะอาคาร เช่น อาคารเก่า ใช้เครื่องปรับอากาศรุ่นเก่า อากาศถ่ายเทหรือหมุนเวียนน้อย เป็นต้น กลุ่มอาการที่สัมพันธ์กับ Sick Building Syndrome อาการที่ไม่มีลักษณะเฉพาะโรคจะมีลักษณะที่หลากหลายแตกต่างกันไป…

สมาร์ทโฟนซินโดรม

เนื่องจากสังคมปัจจุบันคนนิยมใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้น ตั้งแต่เด็กเล็ก วัยรุ่น คนทำงานหนุ่มสาว หรือผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ทุกวันจะมีการใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้น จึงพบมีโรคสมาร์ทโฟนซินโดรมเกิดขึ้น เนื่องจากการใช้สมาร์ทโฟนมากเกินไป จนส่งผลเสียต่อสุขภาพ อาการที่พบบ่อย ผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษากับทางฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยจะมีลักษณะอาการปวดที่เกิดจากการใช้ท่าทางที่ไม่ถูกต้อง ส่วนใหญ่หมอสังเกตเห็น คือ คนส่วนใหญ่จะอยู่ในท่าก้มหรือบางคนก้มมากจนจอแทบติดหน้า การก้มแบบนี้ทำให้กระดูกต้นคอรับแรงกดมากขึ้น ถ้าศีรษะตั้งตรง 0% จะเห็นว่าแรงกดที่ต้นคอน้อยมาก ประมาณ 4-5 กิโลกรัม แต่ถ้าเราก้มมากขึ้นประมาณ 10-15 องศา แรงกดที่ต้นคอจะเพิ่มมากขึ้นประมาณ 4-5 กิโลกรัม และถ้าก้มมากขึ้นถึง 30 องศา แรงกดอาจมากถึง 25 กิโลกรัม แต่ถ้าก้มมากถึง 45 องศา แรงกดจะมากได้ถึง 20 กิโลกรัม ถ้ายิ่งโก้งโค้งทั้งคอและบ่า จะพบว่าแรงกดมีมากถึง 30 กิโลกรัม การที่เราอยู่ในท่านี้นาน ๆ ทำให้กระดูกต้นคอทำงานเยอะ รวมทั้งกล้ามเนื้อที่อยู่รอบต้นคอและบ่า ต้องทำงานตลอดเวลา มีอาการเมื่อยล้า ทำให้เราไม่สามารถทำงานต่อได้ นอกจากนี้การใช้สมาร์ทโฟนไม่ใช่แค่ก้มอย่างเดียว ยังจะมีใช้มือกดหรือยกขึ้นมา…

สภากาชาดไทยส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ครั้งที่สองให้ศรีลังกา เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นาง ซี.เอ. จมินทะ ไอ. โกโลนเน่ เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยเข้าร่วมพิธีรับมอบยาและเวชภัณฑ์ครั้งที่ 2 รวมมูลค่าหนึ่งล้านบาท ที่สภากาชาดไทยทำการจัดซื้อและจะส่งให้รัฐบาลศรีลังกา เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบความเดือดร้อนจากวิกฤตเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยมี ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้ส่งมอบ ณ ห้องบัวแก้ว กระทรวงการต่างประเทศ ยาและเวชภัณฑ์ที่สภากาชาดไทยส่งมอบให้ในครั้งนี้ จัดซื้อโดยสภากาชาดไทยด้วยเงินบริจาคจาก องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก โดยมีกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ประสานงานช่วยจัดส่งความช่วยเหลือผ่านองค์การอนามัยโลก (WHO) ไปยังประเทศศรีลังกา  

ประชุมความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทยและองค์กรกาแดงแห่งชาติลาว ครั้งที่ 3

นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุมความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทยและองค์การกาแดงลาว ณ โรงแรม ฟอร์จูน วิวโขง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 78 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากสภากาชาดไทย ผู้แทนจากองค์การกาแดงลาว นำโดย Dr. Phouthone Muongpak ประธานองค์การกาแดงลาว ผู้แทนจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) และผู้แทนจากสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) โดยมี นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวให้การตอนรับ ประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้ อาทิ การทบทวนการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างไทย – ลาว ในด้านการบรรเทาทุกข์ และการส่งเสริมสุขภาพ การบริการโลหิต การบริการด้านอาสาสมัคร การจัดหารายได้ และการสื่อสารองค์กร และความร่วมมือระหว่างจังหวัด และแขวงบริเวณชายแดนไทย-ลาว

เทียนส่องใจ WORLD AIDS DAY TikTok Challenge

  ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานวิดีโอคลิปสั้น TikTok เนื่องในวันเอดส์โลก 2565 ร่วมรณรงค์ในหัวข้อ “การสนับสนุนความเสมอภาคและเท่าเทียมของผู้ติดเชื้อ HIV ในการอยู่ร่วมกันในสังคม” ในกิจกรรม “เทียนส่องใจ WORLD AIDS DAY TikTok Challenge”   เงื่อนไขและขั้นตอนการร่วมกิจกรรม โพสต์คลิปวิดีโอบนแอดเคาท์ TikTok ของคุณ ในสไตล์ของตัวคุณเอง โดยในคลิปจะต้องมีเนื้อหารณรงค์การสนับสนุนความเสมอภาคและเท่าเทียมของผู้ติดเชื้อ HIV ในการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยไม่จำกัดเทคนิคการผลิต หรือตัดต่อ และรูปแบบการนำเสนอ ในคำบรรยาย (Caption) ของคลิปจะต้องใส่ hashtag ดังนี้ #Equalize #ทำให้เท่าเทียม #LetsStopHIVTogether #ไม่ติดใหม่ไม่ตีตราหยุดปัญหาเอดส์ #ThaiRedCrossSociety ลงทะเบียนด้วยการส่งรายละเอียดดังนี้ · ถ่ายภาพหน้าจอ (Capture) คลิปวิดีโอ TikTok ที่ร่วมกิจกรรม ส่ง Link URL ด้วยการกด Share แล้วเลือก copy…