มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 แก่ผู้กักกันตน 14 วัน ในเขตทวีวัฒนาและเขตประเวศ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดส่งชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิค-19 พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 40 ชุด แอลกอฮอล์เจล จำนวน 40 หลอด หน้ากากอนามัยแบบผ้าสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 80 ชิ้น ให้แก่ผู้กักกันตน 14 วัน ที่ได้รับความเดือนร้อนและยังไม่มีหน่วยงานอื่นให้ความช่วยเหลือ ในเขตทวีวัฒนา รวมทั้งสิ้น 40 คน โดย อสส. แจ้งขอความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันพ้นภัย พร้อมทั้งมอบแผ่นพับหยุดการตีตราทางสังคม ฉบับภาษาไทย จำนวน 100 แผ่น ให้กับ อสส.และศูนย์สาธารณสุข ไว้สำหรับเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน นอกจากนี้ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้ประสานกับอสส. เขตประเวศ ในการมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิค-19 พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 10 ชุด แอลกอฮอล์เจล จำนวน 10 หลอด หน้ากากอนามัยแบบผ้าสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 20 ชิ้น…