“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” จังหวัดนครสวรรค์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ อาคารอเนกประสงค์ (สนามฟุตซอล) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2564 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับนำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ที่จังหวัดนครสวรรค์ เป็นครัวพระราชทาน ฯ แห่งที่ 11 นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” พร้อมมอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครนครสวรรค์ จำนวน 291 ชุด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จำนวน 1,996 ชุด…

ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก

อสส. ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก ส่งมอบชุดธารน้ำใจกู้ชิวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 แก่ผู้กักกันตน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 ให้แก่งานสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ประธานชุมชน และอสส. นำไปช่วยเหลือผู้กักกันโรคที่ได้รับความเดือดร้อนและขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคในพื้นที่ชุมชนโครงการร่วมกันสร้าง ชุมชนลำสาลี ตลาดบางกะปิ ชุมชนลำสาลีพัฒนา และแฟลตคลองจั่นที่ 27 รวมถึงผู้ที่ผ่านการคัดกรองจากทีมพยาบาลเชิงรุกประจำศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก รวมทั้งสิ้น 52 ชุด โดยการขอรับชุดธารน้ำใจฯ ดังกล่าว ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก ส่งคำร้องผ่านระบบแอปพลิเคชันพ้นภัย