สภากาชาดไทย และภาคีเครือข่าย ฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ผู้หนีภัยการสู้รบ ในพื้นที่จังหวัดตาก

สภากาชาดไทย ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ผู้หนีภัยการสู้รบที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน ในพื้นที่จังหวัดตาก