สภากาชาดไทยจัดงานแสดงความยินดีและพิธีมุทิตาจิตแด่ นายแผน วรรณเมธี ผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2565

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 สำนักงานบริหารกลาง สภากาชาดไทย จัดงานแสดงความยินดีและพิธีมุทิตาจิต แด่ นายแผน วรรณเมธี ที่ปรึกษาสภากาชาดไทย ในโอกาสที่ได้รับรางวัลผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2565 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย ร่วมพิธี ณ ห้องรับรอง ชั้นล่าง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร ฯ