สถานีกาชาดที่ 4 เปิดรับอาสาสมัครช่วยงานบริการผู้ป่วยนอก

📣สถานีกาชาดที่ 4 เปิดรับอาสาสมัครช่วยงานบริการผู้ป่วยนอก 📌ปฎิบัติงาน ณ สถานีกาชาดที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา รอบปฏิบัติงานวันที่ 23-31 พฤษภาคม 2565 ⏱เวลา 8.00-16.00 น. (5คน/วัน) 📌คุณสมบัติ – มีจิตอาสา มีใจรักในงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี – อายุ 15 ปีขึ้นไป – สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อและโรคประจำตัว – ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 อย่างน้อย 3 เข็ม 📌บทบาทหน้าที่ – อำนวยความสะดวกผู้ป่วยนอก – วัด/อ่านค่าสัญญาณชีพและความดันโลหิต – จดบันทึกข้อมูล – งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 📲จองกิจกรรมได้ที่: Application อาสาสมัครกาชาด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:คุณอัญชลี เวชพฤกษ์ไพบูลย์ 044 242 386