เลือกยาสีฟันอย่างไรดี

ไม่มียาสีฟันชนิดใดที่จะผลิตมาให้เหมาะกับทุกคน เพราะแต่ละคนมีปัญหาในช่องปากที่แตกต่างกันไป โรคที่เกิดในช่องปากต่าง ๆ จะเกิดจากเชื้อโรคต่างชนิดกัน แต่แหล่งที่เชื้อโรคสะสมอยู่เป็นที่เดียวกันหมด คือ ในแผ่นคราบจุลินทรีย์ (plaque) ซึ่งจะถูกกำจัดออกได้ด้วยการแปรงฟันและทำความสะอาดซอกฟันอย่างถูกวิธี โดยมียาสีฟันเป็นตัวช่วยให้การแปรงฟันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนประกอบพื้นฐานในยาสีฟัน ฟลูออไรด์ (Fluoride) : เช่น Sodium fluoride, Sodium monofluorophosphate ผสมอยู่ในปริมาณไม่เกิน 1,000 ppm (ตามข้อกำหนดของ อย. หรือ ADA) โดยจะเข้าไปทำให้เคลือบฟันแข็งแรง ป้องกันการถูกกัดกร่อนจากกรดที่เชื้อแบคทีเรียสร้างขึ้น สารขัดฟัน (Mild Abrasive) : เช่น Calcium carbonate, Dehydrated silica gels, Hydrated aluminium oxides, Magnesium carbonate, Phosphate salts, silicates เป็นผงละเอียดช่วยกำจัดคราบอาหารและคราบสีบนตัวฟัน สารเพิ่มความชื้น (Humectants) : เช่น Glycerol, Propylene, Glycol,…

ใส่บาตรดี…ผู้ให้ได้บุญ ผู้รับได้สุขภาพ

     ในการทำบุญแต่ละครั้งหลาย ๆ คนคงคิดว่า จะจัดอาหารอะไรไปถวายพระ อาหารที่ทำบุญไปนั้น โดยมากมักจะถวายอาหารเป็นแกงกะทิหรือขนมหวาน เช่น ทองหยิบ ทองหยอด โดยขนมหวานเหล่านั้นส่งผลต่อสุขภาพต่อพระสงฆ์ ซึ่งเป็นที่น่าตกใจว่า ปัจจุบัน มีพระสงฆ์จำนวนมากที่อาพาธด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในโลหิตสูง และโรคอ้วน ซึ่งเป็นโรคที่ส่วนหนึ่งเกิดจากพฤติกรรมการฉันอาหารที่ไม่เหมาะสม แนวทางการเลือกอาหารถวายพระ – ข้าวกล้องอุดมด้วยวิตามิน มีใยอาหารสูง และมีดัชนีน้ำตาล (glycemic index) ต่ำ – เลือกเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำ เช่น เนื้อปลา เนื้อไก่ – หลีกเลี่ยงของมัน ของทอดหรือส่วนประกอบจากกะทิ – เลือกเมนูอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ – ผักและผลไม้หลากหลายชนิดที่ปลอดสารพิษ – เครื่องดื่มปราศจากน้ำตาล หรือหวานน้อย หลีกเลี่ยงน้ำผลไม้กล่องหรือชาเขียวที่รสหวาน เพราะมีน้ำตาลสูง การเลือกอาหารใส่บาตรหรือถวายพระ จึงเป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ซึ่งมีกิจวัตรและการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยกว่าคนทั่วไป ให้มีสุขภาพที่ดีและลดความเสี่ยงของการเกิดโรค เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น โดยวิธีการรักษาโรคดังกล่าว คือ…

การป้องกันไม่ให้เป็นโรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูงเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย หากมีความดันโลหิตสูงเป็นระยะเวลานานและไม่ได้รับการรักษา จะเป็นเสมือนระเบิดเวลาที่ฝังอยู่ในตัวเรา รอวันแสดงอาการ โรคความดันโลหิตสูงสามารถป้องกันได้ง่าย ๆ โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเรา หันมาดูแลสุขภาพร่างกาย หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสเค็ม เน้นทานผักผลไม้ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์ ควบคุมน้ำหนักตัว และตรวจสุขภาพเป็นประจำ