สภากาชาดไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายมอบชุดธารน้ำใจแก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 สถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับรองผู้ว่าราชการ จังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการเหล่ากาชาด จังหวัดสุรินทร์ และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ร่วมมอบชุดธารน้ำใจผู้ประสบอุทกภัย จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ดังนี้ 1.บ้านลำชี หมู่ที่9 ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จำนวน 62 ชุด 2. บ้านป่าเวย หมู่ที่8 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จำนวน 45 ชุด 3.บ้านพอก หมู่ที่6 บ้านหนองพญา หมู่ที่7 บ้านศรีราชา หมู่ที่8 และบ้านโนนสำราญ หมู่ที่10 ตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จำนวน 256 ชุด โดยการร้องขอความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชั่นพ้นภัย สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ได้ทั้ง Play Store และ App Store

เปิดรับประชาชน ร่วมเป็นอาสาสมัครกาชาด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม

สภากาชาดไทย โดย สำนักงานยุวกาชาด และอาสาสมัครกาชาด เปิดรับประชาชน ร่วมเป็นอาสาสมัครกาชาด เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม จิตอาสาที่สนใจ 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน : อาสาสมัครกาชาด http://onelink.to/huvxhg 2. ลงทะเบียนเพื่อเป็นอาสาสมัครกาชาด 3. ติดตาม และจองภารกิจที่สามารถปฏิบัติงานได้ 4. ร่วมปฏิบัติภารกิจตามวันและเวลาที่จองไว้