ประชุมความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทยและองค์กรกาแดงแห่งชาติลาว ครั้งที่ 3

นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุมความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทยและองค์การกาแดงลาว ณ โรงแรม ฟอร์จูน วิวโขง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 78 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากสภากาชาดไทย ผู้แทนจากองค์การกาแดงลาว นำโดย Dr. Phouthone Muongpak ประธานองค์การกาแดงลาว ผู้แทนจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) และผู้แทนจากสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) โดยมี นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวให้การตอนรับ ประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้ อาทิ การทบทวนการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างไทย – ลาว ในด้านการบรรเทาทุกข์ และการส่งเสริมสุขภาพ การบริการโลหิต การบริการด้านอาสาสมัคร การจัดหารายได้ และการสื่อสารองค์กร และความร่วมมือระหว่างจังหวัด และแขวงบริเวณชายแดนไทย-ลาว