สภากาชาดไทยจัดพิธีลงนาม MOU การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยทางถนน (Road Safety)

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีลงนามทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ หรือ MOU เรื่องการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยทางถนน (Road Safety) ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 6 หน่วยงาน ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศ ไทย) จำกัด บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และศูนย์กู้ชีพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อการดำเนินงานร่วมกันแบบบูรณาการ และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และมีปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สภากาชาดไทยกับความปลอดภัยทางถนน” ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สภากาชาดไทยให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยทางถนน โดยสำนักงานและหน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา…

การบริจาคดวงตา

::::: คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการบริจาคดวงตา ::::: ถาม · ดวงตาที่ได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง ตอบ · ดวงตาที่จัดเก็บ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนี้ 1. ส่วนกระจกตา (Cornea) ใช้ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาให้แก่ผู้ป่วยกระจกตาพิการ เพื่อ – เปลี่ยนกระจกตาที่ขุ่นให้ใส – เปลี่ยนกระจกตาที่ไม่เรียบให้เรียบ – รักษารูปร่างและรูปทรง ของกระจกตา – รักษาโรคกระจกตาติดเชื้อที่ควบคุมด้วยยาไม่ได้ จักษุแพทย์ที่ผ่าตัดอาจจะใช้กระจกตาทั้งชั้นความหนาเปลี่ยนให้แก่ผู้ป่วย หรือ แบ่งชั้นกระจกตาเพื่อผ่าตัดซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่พิการ จะเห็นว่าดวงตาที่เราบริจาคนั้นสามารถนำไปใช้ช่วยผู้ป่วยได้อย่างน้อนที่สุด 2คน 2.ส่วนตาขาว (Sclera) ใช้ผ่าตัดตกแต่งเสริมเบ้าตาในผู้ป่วยที่ใส่ตาปลอม 3.ส่วนเนื้อเยื่อที่อยู่ระหว่างกระจกตากับตาขาว (Limbal Tissue) เนื้อเยื่อบริเวณนี้มีสเตมเซลล์ หรือเซลล์แม่ของเซลล์ผิวกระจกตาที่สามารถนำไปเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ เพื่อนำมารักษาปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยที่มีผังผืดที่ผิวกระจกตา ถาม · สายตาสั้นและเอียงมาก บริจาคดวงตาได้หรือไม่ ตอบ – ได้ ทุกๆคนสามารถบริจาคดวงตาได้ถึงแม้จะมีปัญหาสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง ถ้ากระจกตายังใสเป็นปกติ ก็สามารถบริจาคดวงตาได้ทั้งสิ้น แต่ถ้าได้รับการผ่าตัดแก้ไขสายตาด้วยเลเซอร์ เช่น Lasik ,…