ทูตออสเตรเลียเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการสภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.แอนเจลา แมคโดนัลด์ เอกอัครราชทูตแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย และนางจูเลีย ฟีนีย์ อัครราชทูตและผู้แทนถาวรออสเตรเลียประจำยูเอ็นเอสแคป ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วย ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เพื่อหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนส่งเสริมความรู้ด้านการศึกษาทางการแพทย์ ระหว่างประเทศไทยและออสเตรเลีย