สภากาชาดไทย จัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนเอชพีวี ชนิด 9 สายพันธุ์ (ป้องกันมะเร็งปากมดลูก) ในราคาพิเศษ

เนื่องในโอกาสครบ 130 ปี แห่งการสถาปนาสภากาชาดไทย คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว สถานเสาวภา สภากาชาดไทย จัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนเอชพีวี ชนิด 9 สายพันธุ์ (ป้องกันมะเร็งปากมดลูก) ในราคาพิเศษ เข็มละ 5,500 บาท สามารถฉีดได้ในช่วงอายุ 9-45 ปี – ค่าบริการ 50 บาท – ค่าทำบัตร (รับบริการครั้งแรก) 20 บาท ให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2566 เป็นต้นไป เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. (ปิดพักเที่ยง) วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-12.00 น. ปิดทำการ วันอาทิตย์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2252 0161-4 ต่อ 132 หรือ 06 5205…

อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 130 ปี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 130 ปี . วันพุธ ที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 07.22 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานเสาวภา สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นเสด็จไปยังบริเวณด้านหน้าอาคารสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตรพระสงฆ์ จำนวนทั้งสิ้น 80 รูป ร่วมกับคณะผู้บริหาร และบุคลากร สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 130 ปี จากนั้น เสด็จไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร ฯ (เจริญ สุวฑฺฒโน) พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเสื้อและเข็มกลัดที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ…