ผู้บริหารสภากาชาดไทยวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันอานันทมหิดล

นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 อาคาร อปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โรคซึมเศร้า บั่นทอนจิตและสุขภาพ

โรคซึมเศร้า บั่นทอนจิตและสุขภาพ จากในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานี้ จะมีการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายที่มีสาเหตุเกิดจากภาวะโรคซึมเศร้า (Depression) เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งโรคนี้ สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน โดยมีปัจจัยจากภาวะแวดล้อมต่าง ๆ หรือปัญหาทางชีวภาพของ ร่างกายที่ส่งให้สมองส่วนอารมณ์ทำงานไม่ปกติ  ผลิตอารมณ์และมุมมองในแง่ลบ ข่าวดี สำหรับโรคซึมเศร้านั้น เป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยการใช้ยาและการรักษาทางจิตใจ บุคคลรอบตัวควรเปิดใจและพยายามหาทางช่วยเหลือโดยไม่ซ้ำเติมผู้ป่วย      เห็นอกเห็นใจ และไม่เอามุมมองของตนเองเข้าไปตัดสินคนไข้ ซึ่งวันนี้เราจะมาทำความรู้จักที่ไปที่มา ของโรคซึมเศร้าในแง่มุมต่างๆ ให้มากขึ้น เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการระแวดระวังและหาทางป้องกันหรือรีบรักษา สาเหตุการเกิดของโรคซึมเศร้า โรคซึมเศร้าเป็นโรคที่เกิดจากขึ้นได้จากปัจจัยต่าง ๆ ประกอบร่วมกัน เช่น ปัจจัยทางพันธุกรรม มีการพบโรคซึมเศร้าในอัตราสูงในญาติของผู้ป่วยซึมเศร้า ฆ่าตัวตาย หรือติดสารเสพติด โรคทางกายต่าง ๆ ที่มีผลกับสมองโดยตรง เช่น ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์และฮอรโมนอื่น ๆ โดยเฉพาะฮอรโมนของเพศหญิง และโรคเรื้อรังที่ส่งผลต่อสุขภาพจิต เช่น ความพิการที่ต้องพึ่งพิง ผู้อื่น โรคปวดเรื้อรัง โรคมะเร็ง โรคภูมิต้านทานตนเอง เป็นต้น ยาบางชนิดที่ส่งผลต่อการรบกวนสมอง หรือสารเสพติดต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมี ปัจจัยด้านจิตสังคมและลักษณะนิสัยพื้นฐาน เช่น ความคาดหวังสูง…

ไวรัสติดเชื้อทางเดินหายใจ ที่พบบ่อยในหน้าฝน

โรคติดเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดการอักเสบของทางเดินหายใจที่พบบ่อย คือ 1. ไช้หวัดใหญ่ เกิดจากเชื้อ influenza virus พบมากในวัยเรียน ความรุนแรงและเสียชีวิตพบได้ในผู้สูงอายุ เด็กเล็ก อายุน้อยกว่า 2 ปี กลุ่มเสี่ยง เซ่น สตรีตั้งครรภ์/โรคอ้วน/ ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง เด็กและผู้สูงอายุ ควรรับวัดชีนป้องกันโรคสม่ำเสมอ 2. อาร์เอสวี (RSV – Respiratory Syncytial virus) เป็นโรคที่พบได้ในทุกกลุ่มอายุ แต่พบมากในเด็กเล็กต่ำกว่า 5 ปี และในวัยผู้สูงอายุ ผู้ใหญ่ทั่วไปก็เป็นได้แต่อาการจะไม่รุนแรง ไวรัสนี้จะทำให้เกิดการอักสบของหลอดลม เป็นแล้วสามารถเป็นอีกได้ หายได้เอง การรักษาจึงเป็นการรักษาแบบประดับประคอง ไม่มียาจำเพาะ หรือป้องกัน การที่บอกว่ามียาให้ และป้องกัน โรคหอบหืดไม่เป็นความจริง 3.ไข้หวัดธรรมดาไรโนไวรัส (Rhino virus) ส่วนใหญ่อาการจะไม่รุนแรง มี 3 สายพันธุ์ คือ ไรโนไวรัส A, B และ C ไรโนไวรัส…